Oyun Kuralları

MASA TENİSİ OYUN KURALLARI ( Güncelleme 08.09.2016)

          » Yeni Öğüt Kuralları 

          » KURALDIŞI SERViS İşaretleri-1 temmuz 2016

          » Oyun Kuralı Kitapçığı


2.1    MASA
2.1.1    Oyun yüzeyi olarak tanımlanan masa üst yüzeyi, 2.74 m uzunluğunda ve 1.525 m eninde bir dikdörtgen olacak ve zeminden 76 cm yükseklikte yatay bir düzlemde bulunacaktır.
2.1.2    Oyun yüzeyi, masa üst yüzeyinin yan kenarlarını içermeyecektir.
2.1.3    Oyun yüzeyi, her yerinde, 30 cm yükseklikten bırakılan standart bir topun yaklaşık 23 cm sıçrama sağlayacağı herhangi bir malzemeden yapılabilir.
2.1.4    Oyun yüzeyi tekdüze koyu bir renk ve mat olacaktır. Üst yüzeyin 2.74 m uzunluğundaki iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz kenar çizgileri, 1.525 m uzunluğundaki iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz uç çizgileri bulunacaktır.
2.1.5    Oyun yüzeyi, 1.525 m uzunluğundaki uç çizgilerine paralel olarak uzanan düşey bir ağ ile iki eşit sahaya bölünecek ve her saha bütün yüzeyince kesintisiz tek parça olacaktır.
2.1.6    Çift yarışmaları için her saha, kenar çizgilerine paralel uzanan 3 mm eninde beyaz bir orta çizgisi ile iki eşit yarı alana bölünecektir. Orta çizgi, her iki sahada da sağ yarı sahaların bir parçası kabul edilecektir.

2.2    AĞ TAKIMI
2.2.1    Ağ takımı; ağ, ağın askı kordonu, destek çubukları ve bunları masaya tutturan kenetlerden oluşacaktır.
2.2.2    Ağ, dış kenarları her iki yanda masa kenar çizgilerinden 15.25 cm dışarıda olan 15.25 cm yüksekliğindeki destek çubuklarına tutturulmuş bir askı kordonuna asılı olacaktır.
2.2.3    Ağın üstü, bütün uzunluğu boyunca oyun yüzeyinden 15.25 cm yükseklikte bulunacaktır.
2.2.4    Ağın altı, bütün uzunluğu boyunca, mümkün olduğunca oyun yüzeyine yakın olacak, ağın yan uçları ise destek çubuklarının üstünden altına kadar kesintisiz olarak tutturulacaktır. 

2.3    TOP 
2.3.1    Top; çapı 40 mm. olan bir küre olacaktır.
2.3.2    Topun ağırlığı 2.7 gr olacaktır. 
2.3.3    Top, selüloit veya benzer bir plastik malzemeden yapılmış, beyaz veya turuncu renkte ve mat olacaktır.


2.4    RAKET
2.4.1    Raket, herhangi bir boyut, şekil ve ağırlıkta olabilir. Ancak tablası eğilmez, sert ve düz yüzeyli olacaktır.
2.4.2    Tabla kalınlığının en az % 85’i doğal tahta olacaktır. Tablanın içindeki yapıştırıcı tabakası, karbon lifi, cam lifi veya sıkıştırılmış kağıt gibi lifli malzemeler ile sıkıştırılmış olabilir. Ancak bu tabaka toplam kalınlığın %7.5’ u veya 0.35 mm’ den daha kalın olmayacaktır (Hangisi daha küçük ise).
2.4.3    Tablanın topa vurmak için kullanılan yüzü, yapıştırıcı dahil toplam kalınlığı 2 mm’den çok olmayan, pütürleri dışa doğru, basit bir pütürlü lastikle, yada yapıştırıcı dahil toplam kalınlığı 4 mm’den çok olmayan, pütürleri içeri veya dışarı doğru, sandviç lastikle kaplanmış olacaktır.
2.4.3.1    Basit pütürlü lastik, bütün yüzeyi boyunca cm2 de 10’dan az, 30’dan çok olmayan düzgün dağılmış pütürlü, doğal veya sentetik, tek tabakalı gözeneksiz bir lastiktir.
2.4.3.2    Sandviç lastik, kalınlığı 2mm’den çok olmayan basit pütürlü bir dış tabaka ile kaplanmış gözenekli bir lastik tabakasıdır.
2.4.4     Lastik kaplama malzemesi tablayı tamamen kaplamalı, ancak taşmamalıdır. Sadece, tablanın raket sapına en yakın ve parmaklarla kavranan kısmı kaplanmamış bırakılabilir veya herhangi bir malzeme ile kaplanabilir.
2.4.5    Tabla, içindeki her tabaka ile kaplama malzemesinin her tabakası veya tablanın topa vurmada kullanılan yüzündeki yapıştırıcı, sürekli, kesintisiz ve her yerinde aynı kalınlıkta olacaktır.
2.4.6    Tablanın kaplı yüzündeki kaplama malzemesinin yüzeyi veya kaplamasız tabla yüzü; mat, bir yüzde canlı kırmızı, diğer yüzde siyah olacaktır.
2.4 7    Raket kaplaması herhangi bir fiziksel, kimyasal veya başkaca bir işleme tabi tutulmaksızın kullanılacaktır.
2.4.7.1           Yüzeyin sürekliliğinde ve renginin tek düzeliğinde, eskimeden oluşan küçük sapma ve aşınmalara, yüzeyin niteliğini önemli ölçüde değiştirmediği sürece izin verilebilir.
2.4.8    Oyunun başlangıcında veya oyun içinde raketini değiştirdiğinde, her oyuncu, rakibine ve hakeme kullanacağı raketi gösterecek ve incelemelerine izin verecektir.

2.5    TANIMLAMALAR
2.5.1    Ralli, topun oyunda olduğu süredir.
2.5.2    Top, servis amacıyla yukarıya doğru atılmadan önce serbest elin ayasında sabit olarak durduğu son andan; rallinin let veya sayı olarak sonuçlandığı ana kadar oyundadır.
2.5.3    Let, sonucun skora yansıtılmadığı rallidir.
2.5.4    Sayı, sonucun skora yansıtıldığı rallidir.
2.5.5    Raket eli, raketi tutan eldir.
2.5.6    Serbest el, raketi tutmayan eldir; serbest kol serbest elin olduğu koldur.
2.5.7    Vuruş, topa elde tutulan raketle veya bilek altında olmak kaydıyla raket eli ile yapılan temastır.
2.5.8    Bir oyuncu topu, rakip tarafından yapılan son vuruştan sonra, oyun yüzeyinin üstünde veya oyun yüzeyine doğru gelmekte iken, kendi sahasına değmeden, kendisine, giydiği veya taşıdığı herhangi bir şeye değmesi ile engellemiş olur.
2.5.9    Servisçi, bir rallide topa ilk vuran oyuncudur.
2.5.10    Karşılayıcı, bir rallide topa ikinci vuran oyuncudur.
2.5.11    Hakem, yarışmayı yönetmek için görevlendirilen kişidir.
2.5.12    Yardımcı hakem, belli kararlarda hakeme yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş kişidir.
2.5.13    Oyuncunun giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey tanımı; top dışında ralli başında giymekte veya taşımakta olduğu her şeyi içerir. 
2.5.14    Uç çizgisinin, masanın her iki yanından sonsuza dek uzandığı kabul edilecektir.

2.6    SERVİS
2.6.1    Servis, servisçinin hareketsiz ve açık duran serbest elinin ayasında serbest ve hareketsiz duran topla başlayacaktır.
2.6.2    Servisçi daha sonra topu, falso verdirmeden dikeye yakın doğrultuda yukarı doğru atacaktır. Top, serbest elin ayasını terk ettikten sonra en az 16 cm yükselecek ve vuruluncaya kadar hiçbir şeye dokunmaksızın düşmeye başlayacaktır.
2.6.3    Servisçi; düşmekte olan topa o şekilde vuracak ki top ilk olarak kendi sahasına ve sonra doğruca karşılayıcının sahasına değecektir. Çift yarışmalarında ise top sırasıyla servisçinin ve karşılayıcının sağ yarı sahalarına değecektir.
2.6.4    Servisin başlangıcından vurulduğu ana kadar top, oyun yüzeyi seviyesinden daha yukarıda ve servisçinin uç çizgisinin gerisinde olacak ve servisçi veya çift maçında kendisinin veya eşinin giydikleri veya taşıdıkları herhangi bir şeyle karşılayıcıdan gizlenmeyecektir. 
2.6.5    Top yukarı doğru atılır atılmaz, servisçinin serbest kol ve eli top ve ağ arasındaki mekandan çekilecektir.    
NOT: Top ile ağ arasındaki mekan, top, ağ ve yukarı doğru uzantısı arasındaki yer olarak tanımlanmaktadır.

2.6.6    Hakem veya yardımcı hakemin tatmin olabileceği şekilde, oyun kurallarının gereklerine uygun olarak servis atılması oyuncunun sorumluluğundadır. Hakem veya yardımcı hakem servisin doğru bir şekilde atılmadığına karar verebilir.
2.6.6.1             Eğer hakem veya yardımcı hakem servis atışının kurallara uygunluğundan emin olmazsa, bir maçta ilk olayda oyunu durdurup servisçiyi uyarabilir. Ancak, aynı oyuncunun veya çift maçında eşinin uyarıdan sonraki açıkça kurala uygun olmayan servis atışı kuraldışı servis kabul edilecektir.
2.6.7        İstisnai olarak; hakem, doğru bir servis için gereklerin, bir bedensel engel nedeniyle yerine getirilemediği konusunda ikna olmuşsa o gereği aramayabilir.

2.7    KARŞILAMA
2.7.1    Servis atışından veya bir karşılamadan sonra topa, doğrudan veya ağ takımına değdikten sonra rakibin sahasına değecek şekilde vurulacaktır.

2.8    OYUN DÜZENİ
2.8.1    Tek maçlarında, önce servisçi servis atacak, sonra karşılayıcı karşılama yapacak, daha sonra servisçi ve karşılayıcı sırayla karşılama yapacaklardır.
2.8.2    Çift maçlarında, 2.8.3 de belirtilenin dışında, servisçinin attığı servisten sonra karşılayan karşılama yapacak, sonra servisçinin eşi, daha sonra da karşılayanın eşi karşılama yapacaklardır. Bundan sonra her oyuncu bu sıra ile karşılama yapacaktır.
2.8.3    Çiftlerin en az birinin tekerlekli sandalyede oynayan fiziksel engelli oyuncu olduğu çiftler maçında; önce servisçi servis atacak, sonra karşılayan karşılama yapacak, bundan sonra çiftlerden herhangi biri, sıraya bakılmaksızın karşılama yapabilecektir. Ancak, ne oyuncunun tekerlekli sandalyesinin herhangi bir parçası ne de ayakta oynayan oyuncunun ayağı, masa orta çizgisinin hayali uzantısının diğer tarafına geçmeyecektir. Eğer geçerse, hakem rakip çifte bir sayı verecektir. 

2.9    LET
2.9.1    Aşağıdaki hallerde ralli let olarak değerlendirilecektir:
2.9.1.1    Eğer servis atışında top ağ takımına dokunursa ve başkaca bir kusur yoksa veya top karşılayıcı veya eşi tarafından engellenmişse,
2.9.1.2    Eğer servis, karşılayan oyuncu veya çift hazırdeğilken atılmışsa, karşılayan veya eşinin topa vurmak için girişimde bulunmamaları kaydıyla,
2.9.1.3    Servis veya karşılamada başarısızlık veya kurallara uyamama, oyuncunun kontrolü dışında bir etkenden kaynaklanmışsa,
2.9.1.4    Eğer oyun, hakem veya yardımcı hakem tarafından durdurulursa,
2.9.1.5    Eğer karşılayıcı tekerlekli sandalyede oynayan fiziksel engelli bir oyuncu ise ve servisinde top, servisin başkaca bir kusuru olmamak koşuluyla,
2.9.1.5.1    Karşılayanın yarı alanına değdikten sonra ağ yönünde geri dönerse,
2.9.1.5.2    Karşılayanın yarı alanında durursa,
2.9.1.5.3    Tek maçında top karşılayıcının yarı alanına değdikten sonra, masa kenar çizgilerinin herhangi birinden masayı terk ederse,
2.9.2    Oyun aşağıdaki hallerde durdurulabilir:
2.9.2.1    Servis atma, karşılama sırasının veya saha değişimi hatasının düzeltilmesi amacıyla,
2.9.2.2    Çabuklaştırılmış sistem uygulamasına geçiş amacıyla,
2.9.2.3    Bir oyuncuyu veya öğütçüyü uyarmak veya cezalandırmak amacıyla,
2.9.2.4    Oyun koşulları, ralli sonucunu etkileyecek şekilde bozulmuşsa,

2.10    SAYI
2.10.1    Ralli let olmadıkça, oyuncu aşağıdaki hallerde sayı kazanacaktır.
2.10.1.1    Rakibi doğru bir servis atışı yapamazsa,
2.10.1.2    Rakibi doğru bir karşılama yapamazsa,
2.10.1.3    Top, oyuncunun servis atışından veya karşılamasından sonra, rakibi tarafından vurulmadan önce, ağ takımı dışında herhangi bir şeye değerse,
2.10.1.4    Top, rakibinin vuruşundan sonra, kendi sahasına değmeden kenar çizgisi veya uç çizgisini geçerse,
2.10.1.5    Top, rakip tarafından vurulduktan sonra, ağ gözenekleri içinden veya ağ ile ağ destekleri arasından veya ağ ile oyun yüzeyi arasından geçerse,
2.10.1.6    Rakibi topu engellerse,
2.10.1.7    Rakibi topa art arda kasten iki kez vurursa,
2.10.1.8    Rakibi, topa raket tablasının 2.4.3, 2.4.4 ve 2.4.5 maddelerinde belirtilen özelliklere uymayan bir yanı ile vurursa,
2.10.1.9    Rakibi veya rakibinin giydiği veya taşıdığı her hangi bir şey oyun yüzeyini hareket ettirirse,
2.10.1.10    Rakibi veya rakibinin giydiği veya taşıdığı her hangi bir şey ağ takımına değerse,
2.10.1.11    Rakibinin serbest eli oyun yüzeyine değerse,
2.10.1.12    Rakip çift, topa ilk servisçi ve ilk karşılayanla belirlenen uygun sıra dışında vurursa,
2.10.1.13    Çabuklaştırılmış sistemde, 2.15.4. maddesinde belirtilen halde,
2.10.1.14    Eğer her iki oyuncu veya çift fiziksel engel nedeniyle tekerlekli sandalyede oynuyorsa,
2.10.1.14.1    Topa vurulduğunda, rakibinin kalçası oturduğu yer veya minder(ler) ile yeterli teması sağlayamamışsa,
2.10.1.14.2     Rakibi, topa vurmadan önce herhangi bir eli ile masaya dokunursa,
2.10.1.14.3    Rakibinin tekerlekli sandalyesinin ayaklığı veya oyuncunun ayağı oyun sırasında zemine dokunursa,
2.10.1.15    2.8.3. maddesinde belirtilen oyun düzeni ile ilgili hallerde,

2.11    SET
2.11.1    Bir set, her iki oyuncu veya çift 10 sayıya ulaşmamış olmak koşulu ile ilk önce 11 sayıya ulaşan oyuncu veya çift tarafından kazanılır. Her iki oyuncu veya çiftin 10'ar sayıya ulaşmaları halinde, seti ilk önce iki sayılık bir üstünlüğe ulaşan oyuncu veya çift kazanır.

2.12    MAÇ
2.12.1    Bir maç, herhangi bir tek sayıdaki setin çoğunluğunun kazanılmasıyla sona erer. 

2.13    SERVİS, KARŞILAMA SIRASI VE SAHA SEÇİMİ
2.13.1    İlk servis, ilk karşılamave saha seçimi hakkı kur’a ile belirlenir. Kurayı kazanan taraf ilk servisi atmayı, ilk karşılamayı yapmayı veya istediği sahada başlamayı seçebilir.
2.13.2    Kurayı kazanan oyuncu veya çift, ilk servis veya ilk karşılama ya da istediği sahada başlama hakkını seçtikten sonra, diğer oyuncu veya çift diğer seçeneği kullanma hakkına sahip olacaktır.
2.13.3    Her 2 sayıdan sonra, karşılayıcı oyuncu veya çift, servisçi oyuncu veya çift olacak ve set sonuna kadar bu şekilde sürecektir. Ancak her iki oyuncu veya çift 10'ar sayıya ulaşmışlarsa veya çabuklaştırılmış sisteme geçilmişse, servis atma ve karşılama sırası aynı şekilde devam etmekle birlikte, her oyuncu sırası geldiğinde sadece bir sayı için servis atacaktır.
2.13.4    Çift maçının her setinde, ilk servis atma hakkına sahip çift, kendi aralarında kimin ilk servisi atacağını belirleyecek, ilk sette karşılayıcı çift kendi aralarında kimin ilk karşılayıcı olacağını kararlaştıracaktır. Takip eden setlerde, ilk servisçi belirlendikten sonra, bir önceki sette bu oyuncuya servis atan oyuncu ilk karşılayan olacaktır.
2.13.5    Çiftlerde, her servis değişiminde, önceki karşılayıcı, servisçi; önceki servisçinin eşi ise karşılayıcı olacaktır.
2.13.6    Bir sette ilk servisçi olan oyuncu veya çift, bir sonraki sette ilk karşılayan olacaktır. Çift maçının mümkün olan son setinde çiftlerden biri 5 sayıya ulaştığında; takip eden servisi karşılama durumunda olan çift, kendi aralarında servis karşılama sırasını değiştirecektir.
2.13.7    Her sette, oyuncu veya çiftler saha değiştirecektir. Ayrıca, maçın mümkün olan son setinde, taraflardan biri 5 sayıya ulaştığında taraflar yine saha değiştirecektir.

2.14    SIRA DIŞI SERVİS ATMA, KARŞILAMA VEYA SAHA DEĞİŞİMİ
2.14.1    Bir oyuncu; sırası olmadığı halde servis atar veya karşılama yaparsa, hata fark edildiği anda hakem oyunu durduracak, yarışmanın başlangıcında belirlenen sıraya göre, erişilmiş olan skorda hangi oyuncunun servisçi, hangi oyuncunun karşılayıcı olması gerektiği kararlaştırılacak ve doğru düzenleme ile oyunu yeniden başlatacaktır. Çift yarışmalarında ise doğru sıra, oynanmakta olan setin başında ilk servis hakkı olan çiftin yaptığı tercih dikkate alınarak belirlenir.
2.14.2    Oyuncular gerektiği zamanda saha değiştirmemişlerse, hata fark edildiği anda hakem oyunu durduracaktır. Erişilen skorda, yarışma başında belirlenen düzene göre tarafların hangi sahada bulunmaları gerektiği belirlenecek ve doğru düzenleme ile oyun yeniden başlayacaktır.
2.14.3    Ancak her koşulda, hatanın anlaşıldığı andan önceki bütün sayılar geçerli olacaktır.

2.15    ÇABUKLAŞTIRILMIŞ SİSTEM
2.15.1    2.15.2. de belirtilen durum dışında bir set 10 dakikalık oyun süresinden sonra veya her iki oyuncu veya çiftin istekleri halinde her hangi bir zamanda çabuklaştırılmış sisteme geçilecektir.
2.15.2    Eğer bir sette en az toplam 18 sayıya ulaşılmışsa, çabuklaştırılmış sisteme geçilmeyecektir.
2.15.3    Zaman limitine erişildiğinde top oyunda ise çabuklaştırılmış sisteme geçilmek üzere oyun hakem tarafından durdurulacak ve oyun durdurulan rallideki servisçinin servis atışı ile yeniden başlayacaktır. Eğer çabuklaştırılmış sisteme geçildiğinde top oyunda değilse oyun bir önceki rallide karşılayıcı olan oyuncunun servisi ile başlayacaktır.
2.15.4    Bundan sonra her oyuncu sırayla bir sayı için servis atacak ve karşılayıcı oyuncu veya çift 13 iyi karşılama yaparsa karşılayan taraf bir sayı kazanacaktır.
2.15.5    Çabuklaştırılmış sisteme geçiş, 2.13.6 maddesinde tanımlanan maçtaki servis atma ve karşılama sırasını değiştirmeyecektir.
2.15.6    Çabuklaştırılmış sisteme geçildiğinde o maçın sonuna kadar bütün setler çabuklaştırılmış sistemle oynanacaktır.

3. ULUSLARARASI YARIŞMALAR İÇİN YÖNETMELİK

3.1    YÖNETMELİK VE KURALLARIN KAPSAMI
3.1.1    Yarışma Çeşitleri
3.1.1.1    Uluslararası yarışma: Birden fazla Federasyonun oyuncularının katılabileceği yarışmadır.
3.1.1.2    Uluslararası maç: Federasyonları temsil eden takımlar arasındaki maçtır. 
3.1.1.3    Açık turnuva: Bütün Federasyonların sporcularına açık olan turnuvadır.
3.1.1.4    Kısıtlı turnuva: Yaş grupları dışında, katılımın sadece belirlenmiş sporcu grupları ile sınırlı tutulduğu turnuvadır.
3.1.1.5    Çağrılı turnuva: Katılımın sadece ismen davetli Federasyon veya sporcularla sınırlandırıldığı turnuvadır.
3.1.2    Uygulanabilirlik
3.1.2.1    3.1.2.2’de belirtilen husus dışında, Masa Tenisi Oyun Kuralları (2. Bölüm), Dünya, Kıta, Olimpiyat ve Paralimpik yarışmalarında, açık turnuvalarda ve katılımcı Federasyonlar başka türlü anlaşmamışlarsa, uluslararası müsabakalarda uygulanacaktır.
3.1.2.2    Direktörler Kurulu, İcra Komitesi’nce belirlenen kural değişikliklerinin denenmesi için bir açık turnuva organizatörünü yetkili kılabilir. 
3.1.2.3    Uluslararası Yarışmalar için Yönetmelik aşağıdaki hallerde uygulanacaktır:
3.1.2.3.1    Direktörler Kurulunca başka türlü kararlaştırılıp, katılımcı Federasyonlara önceden aksi bildirilmedikçe, Dünya, Olimpiyat ve Paralimpik yarışmalarında,
3.1.2.3.2    İlgili Kıta Federasyonlarınca, katılımcı Federasyonlara aksi önceden bildiril-medikçe, Kıta yarışmalarında,
3.1.2.3.3    İcra Komitesince aksine bir yetki verilip, katılımcılara 3.1.2.4 uyarınca önceden bildirilmedikçe, Uluslararası Açık Şampiyonalarda (3.7.1.2),
3.1.2.3.4     3.1.2.4 de belirtilen hal dışında, Açık Turnuvalarda.
3.1.2.4    Bir açık turnuva, bu yönetmelik hüküm¬lerinden herhangi birine uymuyorsa bu değişikliklerin şekli ve kapsamı katılım formlarında açıkça belirlenecektir. Formların doldurulup teslimi, katılımcının yarışma koşullarını, bu değişikliklerle kabulü olarak anlaşılacaktır.
3.1.2.5    Kurallar ve Yönetmelikler bütün Uluslararası yarışmalar için tavsiye edilmekle birlikte, Tüzüğe uygun olmak kaydıyla, Uluslararası kısıtlı ve çağrılı turnuvalarla Uluslararası Federasyonlara bağlı olmayan organlarca düzenlenen kabul görmüş Uluslararası yarışmalar organizasyon yetkililerinin belirleyeceği kurallarla yapılabilir.
3.1.2.6    Üzerinde önceden anlaşma sağlanan ve yayınlanan yarışma kurallarında açıkça belirtilen değişiklikler dışında, Uluslararası Yarışmalarda bu kuralların ve Yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğu kabul edilecektir.
3.1.2.7    Uluslararası Yarışma Kurallarının ayrıntılı açıklamaları ve yorumları ile donatımın teknik özellikleri, Direktörler Kurulunca Teknik ve İdari Bültenler olarak yayınlanacaktır. Pratik talimatlar ve uygulama usulleri İcra Komitesi tarafından Elkitabı veya Rehber olarak dağıtılabilir. Bu yayınlar öneriler veya rehberliğin yanı sıra zorunlu kısımları da kapsayabilir.

3.2    DONATIM VE OYUN KOŞULLARI
3.2.1    Yetki Verilmiş ve Onaylanmış Donatım
3.2.1.1    Oyun donatımının onayı ve yetki verilmesi, Direktörler Kurulu adına Donatım Komitesince yürütülecektir. Bir yetki ve onay herhangi bir zamanda İcra Komitesi tarafından askıya alınabilir ve daha sonra yetki ve onay Direktörler Kurulunca geri alınabilir.
3.2.1.2    Bir açık turnuvanın katılım veya tanıtım formunda kullanılacak masanın, ağ takımının ve topun marka ve rengi belirtilecek, malzeme ve donanımın seçimi, yarışmanın yapıldığı ülke Federasyonu tarafından ITTF tarafından onaylanan marka ve tipler arasından yapılacaktır.
3.2.1.3    Tablanın topa vurmak için kullanılan her bir yüzündeki kaplamalar, ITTF tarafından geçerli onaya sahip olacak ve ITTF logosu,(varsa) ITTF numarası, tedarikçi ve marka isimleri raket sapının yakınında açıkça görülür şekilde tablaya tutturulacaktır. 
    Bütün onaylı malzeme ve donanım listeleri ITTF ofisince güncellenecek ve detaylar ITTF web sayfasında yayınlanacaktır.
3.2.1.4    Masa ayakları, tekerlekli sandalyeli oyuncular için masa uç çizgilerinden en az 40 cm içeride olacaktır.

3.2.2    Oyun Giysisi
3.2.2.1    Oyun giysisi, kısa kollu veya kolsuz forma, şort veya etek veya tek parça spor giysisi, çoraplar ve spor ayakkabılarından oluşacaktır. Bunların dışında, örneğin eşofmanın tümü veya bir parçası gibi başka giysiler, başhakemin izni olmadan oyun sırasında giyilemez.
3.2.2.2    Forma, etek veya şortun ana rengi, formanın yaka ve kolları dışında, kullanılan topun renginden açıkça farklı olacaktır.
3.2.2.3    Giysi, forma arka yüzünde oyuncuyu, Federasyonunu veya kulüp yarışmalarında kulübünü belirten rakam veya harfler ve 3.2.5.10 uyarınca reklamlar taşıyabilir. Eğer forma sırtında oyuncunun ismi bulunuyorsa, bu yakanın hemen altında yer almalıdır.
3.2.2.4    Yarışmalarda organizatörler tarafından oyuncuyu tanımlamak üzere kullanılan numaralara, giysideki reklamlara göre öncelik verilecek, formanın sırtında, orta yerde bulunacak ve alanı 600 cm2 den büyük olmayan bir panel içinde yer alacaktır.
3.2.2.5    Giysinin ön ve yan yüzünde yer alan simge, yazı ve şekiller ve oyuncunun kullandığı takılar rakip oyuncuyu rahatsız edecek şekilde parlak, göz alıcı veya yansıtıcı olmayacaktır.
3.2.2.6    Giysiler, oyunun ciddiyetini bozacak, uygunsuz, hakaret içeren yazı ve şekiller taşımayacaktır.
3.2.2.7    Takım maçında oynayan takım oyuncuları ile Dünya, Olimpiyat ve Paralimpik unvanlı yarışmalarda aynı federasyona bağlı çift oyuncuları; çorap, ayakkabı, giysiler üzerindeki reklamların sayısı, ebatları, renk ve tasarımları hariç bir örnek giyineceklerdir. Diğer uluslararası yarışmalarda aynı federasyona bağlı çift oyuncuları ana renk aynı olmak kaydı ile değişik imalatçılara ait giysileri kendi federasyonları uygun görürse giyebilirler. 
3.2.2.8    Rakip oyuncu ve çiftler, izleyicilerce kolayca ayırt edilebilmelerini sağlamak amacıyla yeterince farklı renklerde forma giyeceklerdir.
3.2.2.9    Rakip oyuncular veya takımlar, benzer giysi taşıyorlar ve hangi tarafın giysi değiştireceği konusunda anlaşamıyorlarsa, karar hakem tarafından kur’a ile belirlenecektir.
3.2.2.10    Dünya, Olimpiyat veya Paralimpik unvanlı yarışmalarda ya da Uluslararası Açık şampiyonalarda yarışan oyuncular kendi Federasyonlarınca onaylanan tipte forma, şort veya etek giyeceklerdir.

3.2.3    Oyun Koşulları
3.2.3.1    Oyun alanı dikdörtgen olacak, 14 m’ den kısa, 7 m’ den dar ve 5 m’ den alçak olmayacaktır. Oyun alanının dört köşesi 1.5 m’ den uzun olmayan çevre panoları ile kapatılabilir. Tekerlekli sandalyeli yarışmalar için oyun alanı, 8 m’ den kısa ve 6 m’ den dar olmayacak şekilde küçültülebilir.
3.2.3.2    Ağ takımı ile birlikte masa, masa numaraları, hakem masa ve sandalyeleri, sayı tabelaları, havluluklar ve top kutuları, çevre panoları, zemin döşemesi, çevre panoları üzerine asılan oyuncuların veya Federasyonların isim levhaları ve oyunu etkilemeyecek şekilde takılacak olan küçük teknik ekipman oyun alanının parçası olarak kabul edilecektir. 
3.2.3.3    Oyun alanı, bitişik oyun alanlarından ve izleyicilerden ayrılmasını sağlayan yaklaşık 75 cm yüksekliğinde, tümü aynı koyu renkte çevre panoları ile çevrelenecektir.
3.2.3.4    Dünya, Olimpiyat ve Paralimpik yarışmalarında, oyun yüzeyi yüksekliğinde ölçülen ışık şiddeti, oyun yüzeyinin her yerinde üniform olarak en az 1000 lüks, oyun alanının diğer yerlerinde en az 500 lüks; diğer yarışmalarda, ışık şiddeti oyun yüzeyi üzerinde üniform olarak en az 600 lüks, oyun alanının diğer yerlerinde en az 400 lüks olacaktır.
3.2.3.5    Birden fazla masanın kullanımı halinde, ışık şiddeti, bütün masalar için aynı olacaktır. Oyun salonunda arka planın aydınlatma seviyesi, oyun alanındaki en düşük seviyeden daha yüksek olmayacaktır. 
3.2.3.6    Işık kaynağı zeminden en az 5 m yükseklikte olacaktır.
3.2.3.7    Arka plan genel olarak karanlık olacak, parlak ışık kaynakları içermeyecek veya örtülmemiş pencerelerden veya başka aralıklardan gün ışığı almayacaktır.
3.2.3.8    Zemin, açık renk olmayacak, parlak yansıtma yapmayacak ve kaygan olmayacaktır. Yüzeyi tuğla, seramik, beton veya taş olmayacaktır. Ancak, tekerlekli sandalyeli yarışmalar için zemin beton olabilir.
3.2.3.8.1    Dünya, Olimpiyat ve Paralimpik unvanlı yarışmalarda zemin ahşap veya ITTF tarafından onaylanmış marka ve tipte serilebilir sentetik malzeme olacaktır.
3.2.3.9        Ağ takımı üzerindeki teknik ekipman, ağ takımının parçası olarak kabul edilecektir. 

3.2.4    Raket Kontrol
3.2.4.1    Raket kaplamalarının raket tablalarına, uçucu zararlı solvent içermeyen yapıştırıcılarla yapıştırılmasını sağlamak her oyuncunun sorumluluğundadır. 
3.2.4.2    Bütün ITTF Dünya Şampiyonaları, Olimpiyat ve Paralimpik Yarışmalarıyla, belirli bir sayıda ITTF DünyaTuru ve Gençler Turu yarışmalarında bir raket kontrol merkezi oluşturulacaktır. Bu merkez Kıta ve Bölgesel yarışmalarda da oluşturulabilir. 
3.2.4.2.1    Raket kontrol merkezi, Malzeme Komitesi ve Hakem ve Başhakem Komitesinin tavsiyelerine dayalı olarak İcra Komitesince belirlenen yöntem ve usullere uygun olarak raketleri test edecektir. Bu testlerle raketlerin, raket kaplama kalınlıkları, yüzey düzgünlükleri ve zararlı uçucu solventlerin varlığı gibi konularla sınırlı kalmamak üzere tüm ITTF yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olunması sağlanır.
3.2.4.2.2    Raket kontrol testi, oyuncunun maçtan önce raketi teslim etmediği durumda maçtan sonra sadece rastgele test biçiminde yapılacaktır.
3.2.4.2.3    Maçtan önce yapılan testlerde hatalı olduğu tespit edilen raketler kullanılamaz ancak ikinci bir raketle değiştirilebilir. Eğer zaman var ise, ikinci raket hemen test edilebilir, zaman yok ise, bu raket maçtan sonra test edilecektir. Maç sonu yapılan rastgele testlerde uygun bulunmayan raketleri kullanmış olan oyuncular cezai sorumlulukla yükümlü olacaktır.
3.2.4.2.4    Tüm oyuncular, her hangi bir cezai sorumluluğa tabi olmadan, maç öncesi gönüllü olarak raketlerini kontrol ettirebilirler.
3.2.4.3    4 yıllık bir dönemde, raket testinin herhangi bir aşamasında toplam 4 ihlali takiben, oyuncu yarışmayı tamamlayabilir ancak daha sonra İcra Komitesi suçlu oyuncuyu 12 ay için yarışmalardan men edecektir.
3.2.4.3.1    ITTF bu cezayı men edilen oyuncuya yazılı olarak bildirecektir.
3.2.4.3.2    Men edilen oyuncu uzaklaştırma mektubunu aldıktan itibaren 21 gün içinde Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edebilir; eğer böyle bir itiraz yapılırsa, oyuncunun men cezası yürürlükte kalacaktır.                                          
3.2.4.4    ITTF, 1 Eylül 2010’dan geçerli tüm raket kontrol ihlallerinin bir kaydını tutacaktır.
3.2.4.5    Yarışma salonlarında raket kaplamalarının rakete yapıştırılması için uygun havalan¬dırmaya sahip bir alan sağlanacak ve likit yapıştırıcılar yarışma salonunda başka bir mahalde kullanılmayacaktır.

    “Yarışma Salonu” terimi; masa tenisi ve onunla ilgili etkinlikler, tesisler ve halka açık alan amacıyla kullanılan binanın parçası demektir.

3.2.5    Reklamlar ve Semboller
3.2.5.1    Oyun alanı içinde reklamlar, sadece 3.2.3.2’de sıralanan ve normal olarak oyun alanında bulunan araç ve gereçlerde yer alacak ve ayrıca ilave özel reklam araçları bulunmayacaktır.
3.2.5.1.1    Oyun alanının içindeki veya bitişiğindeki reklamlar veya semboller; tütün ürünleri, alkollü içecekler, zararlı uyuşturucular veya yasadışı ürünlere ait olmayacak ve reklamlar; ırk, yabancı düşmanlığı, cinsiyet, din ve engelli gerekçesiyle veya ayrımcılığın başka bir biçiminde olumsuz çağrışım ve ayrımcılık olmaksızın yer alacaktır.
3.2.5.2    Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarda, oyun donatımı, oyuncu ve hakem giysileri üzerindeki reklamlar, sırasıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi(IOC) ve Uluslararası Paralimpik Komitesi(IPC) kurallarına uygun olacaktır.
3.2.5.3    Oyun alanı kenarlarındaki çevre panoları üzerinde bulunan LED (ışıltılı diyotlar) ve benzer araçlı reklamlar hariç olmak üzere, oyun alanı içinde hiçbir yerde flüoresan, ışıltılı ve parlak renkler kullanılmayacak ve çevre panolarının zemin rengi koyu kalacaktır.
3.2.5.3.1    Çevre panolarındaki reklamlar maç sırasında koyudan açığa veya açıktan koyuya değişmeyecektir.
3.2.5.3.2    Çevre panolarındaki LED ışıklar ve benzer araçlar maç sırasında oyuncuları rahatsız edecek kadar parlak olmayacak ve top oyunda iken değişmeyecektir.
3.2.5.3.3    LED ve benzer araçlı reklamlar ITTF’in önceden onayı olmadan kullanılmayacaktır.
3.2.5.4    Çevre panolarının iç yüzeylerinde yer alan yazı veya semboller kullanılan topun renginden açıkça farklı renkte olacak, iki renkten fazla olmayacak ve yükseklikleri 40 cm’ den büyük olmayacaktır. 
3.2.5.5    Oyun alanı zemininde, masanın iki ucunda her biri 5 m² ’lik alan içinde birer adet ve masanın iki yanında her biri 2.5 m2 ’lik alan içinde birer adet olmak üzere en fazla 4 reklam bulunabilir. Reklamlar, çevre panolarından 1 m’ den daha az ve uçlardakiler 2 m’ den daha fazla uzaklıkta olmayacaktır.
3.2.5.6    Masa üst yüzeyi her bir yan yüzünün her bir yarısında ve her bir uçta,60 cm uzunlukta, imalatçının veya tedarikçinin adı veya logosu olan 1 sabit reklam ve 1 geçici reklam bulunabilir. Geçici reklamlar, sabit reklamlardan açıkça ayrı bir şekilde yer alacaktır. Bu reklamlar, diğer masa tenisi malzemesi tedarikçilerine ait olmayacak ve masa imalatçısı veya tedarikçisinin turnuva ana sponsoru olması hariç masa taşıyıcı destekleri üzerinde reklam, logo, masa adı veya imalatçı ya da tedarikçinin adı olmayacaktır.
3.2.5.7    Ağ üzerindeki reklamlar kullanılan topun renginden açıkça farklı olacak ve üst kenarı boyunca şeritten itibaren 3cm ’lik bölge içinde yer almayacak ve ağın diğer yanının görünmesini engellemeyecektir.
3.2.5.8    Hakem masaları veya oyun alanı içindeki diğer donatımın herhangi bir yüzünde yer alan reklamların toplam alanı 750 cm2 ’yi geçmeyecektir.
3.2.5.9    Oyuncu giysilerindeki reklamlar aşağıdaki ölçülere uyacaktır:
3.2.5.9.1    Toplam alanı 24 cm2 ’yi geçmemek üzere, üretici firmanın marka, sembol veya ismi,                                                                                        
3.2.5.9.2    Formanın önü, yanı veya omuzlarında, toplam alanı 600 cm2 ’yi geçmeyen, birbirinden açıkça ayrılmış ön yüzde 4 adetten fazla olmamak üzere en fazla 6 adet reklam,
3.2.5.9.3    Formanın sırtında toplam alanı 400 cm2 ‘yi geçmeyen en fazla 2 adet reklam,
3.2.5.9.4    Şort veya eteklerin sadece ön veya yanlarında toplam alanı 120 cm2’yi geçmeyen en fazla 2 reklam,
3.2.5.10    Oyuncuların numaraları üzerindeki reklamlar 100 cm2’den büyük olmayacaktır.
3.2.5.11    Hakem giysilerindeki reklamlar 40 cm2 ’yi geçmeyecektir.
3.2.5.12    Oyuncu giysileri veya numaraları üzerinde tütün ürünleri, alkollü içkiler veya zararlı uyuşturucularla ilgili reklamlar bulunmayacaktır.

3.2.6.    DOPİNG KONTROL
3.2.6.1.    Uluslararası yarışmalara katılan tüm oyuncular, Gençler yarışmaları dahil, ITTF, oyuncunun Ulusal Federasyonu ve diğer sorumlu Anti Doping Kuruluşlarının yarışma içi testlerine tabi olacaklardır.

3.3    MAÇ GÖREVLİLERİ
3.3.1    Başhakem
3.3.1.1    Bir bütün olarak her yarışma için bir başhakem atanacak, kimliği ve yeri, katılanlara ve gerektiğinde takım kaptanlarına bildirilecektir.
3.3.1.2    Başhakem aşağıdaki hususlardan sorumlu olacaktır:
3.3.1.2.1    Fikstür için kura çekiminin yönetimi,
3.3.1.2.2    Maçların saat ve masa dağılımı,
3.3.1.2.3    Maç görevlilerinin atanması, 
3.3.1.2.4    Maç görevlileri için turnuva öncesi brifing yapılması,
3.3.1.2.5    Oyuncuların temsil durumlarının kontrol edilmesi,
3.3.1.2.6    İvedi hallerde yarışmaların durdurulması,
3.3.1.2.7    Oyuncuların, maç sırasında oyun alanından ayrılabilmelerine karar verilmesi,
3.3.1.2.8    Alışma çalışması süresinin uzatılabilmesi,
3.3.1.2.9    Yarışma sırasında oyuncuların eşofman giyebilmeleri,
3.3.1.2.10    Oyun koşulları, oyun donatımı ve giysilerin uygunluğu dahil, Yönetmelik ve Kuralların yorumu ile ilgili her türlü sorunun karara bağlanması,
3.3.1.2.11    Zorunlu duraklamalarda oyuncuların çalışma yapıp yapamayacaklarına ve nerede yapabileceklerine karar verilmesi,
3.3.1.2.12    Kötü davranışlar veya kuralların çiğnenmesi hallerinde gerekli disiplin önlemlerinin alınması.
3.3.1.3    Yarışma Yönetim Komitesinin onayı ile başhakemin görevlerinden bazıları diğer kişilere aktarılırsa, onların özel sorumluluk alanları, bulunacakları yerler katılanlara ve gerektiğinde takım kaptanlarına bildirilecektir.
3.3.1.4    Tüm yarışma boyunca başhakem veya yokluğunda yetkili vekili hazır bulunacaktır.
3.3.1.5    Başhakem gerekli gördüğünde, bir hakem veya yardımcı hakem veya vuruş sayıcıyı her hangi bir anda değiştirebilir. Ancak bu görevlilerin kendi yetkilerinde daha önce verdikleri kararı değiştiremez.
3.3.1.6    Oyuncular, oyun salonuna gelişlerinden, ayrıldıkları ana kadar, başhakemin denetimi ve karar yetkisi altında olacaklardır.
3.3.2      Hakem, Yardımcı Hakem ve Vuruş Sayıcı
3.3.2.1    Her maç için bir hakem ve bir yardımcı hakem görevlendirilecektir.
3.3.2.2    Hakem, masanın yanında, ağ takımı hizasında oturacak veya ayakta duracaktır. Yardımcı hakem, masanın diğer yanında, yüzü hakeme karşı oturacaktır.
3.3.2.3    Hakem aşağıdaki konulardan sorumlu olacaktır:

3.3.2.3.1    Oyun koşullarının ve donatımın uygunluğunun kontrolü, varsa noksanların başhakeme rapor edilmesi,
3.3.2.3.2    3.4.2.1.1 ve 3.4.2.1.2 maddelerinde belirtildiği şekilde, rastgele bir top belirlemek,
3.3.2.3.3    Servis atma, karşılama ve yarı alan seçimi için kur’a çekimi,
3.3.2.3.4    Fiziksel engelli bir oyuncu için servis kurallarının, gereklerinin aranıp aranmayacağına karar vermek,
3.3.2.3.5    Servis, karşılama ve saha sıralarının kontrol edilmesi, varsa hatalarının düzeltilmesi,
3.3.2.3.6    Her rallinin sayı veya let olarak sonucuna karar vermek,
3.3.2.3.7    Prosedürüne uygun olarak skorun anonsu,
3.3.2.3.8    Zamanı geldiğinde çabuklaştırılmış sisteme geçilmesi,
3.3.2.3.9    Oyunun sürekliliğinin sağlanması,
3.3.2.3.10    Öğütverme ve davranış kurallarının çiğnenmesi halinde gerekli işlemlerin yapılması,
3.3.2.3.11    Eğer rakip oyuncular veya takımlar benzer formalara sahipse ve kimin değiştireceği konusunda aralarında anlaşamıyorlarsa, oyuncu, çift veya takımların hangisinin forma değiştireceğini belirlemek üzere kur’a çekmek,
3.3.2.3.12    Oyun alanında sadece yetkili kişilerin bulunmasını sağlamak.
3.3.2.4    Yardımcı hakem, aşağıdaki hususlarda karar verecektir:
3.3.2.4.1    Oyundaki topun, masanın kendine yakın olan kısmında yan yüze değip değmediğine, 
3.3.2.4.2    Davranış ve öğüt kurallarının ihlalinde hakemi haberdar eder.
3.3.2.5     Hakem veya yardımcı hakemden her biri aşağıdaki hususlarda karar verebilirler:
3.3.2.5.1    Oyuncunun servis atışının kurallara uygun olmadığına,
3.3.2.5.2    Başkaca bir kusuru olmayan serviste, topun ağ takımına değdiğine,
3.3.2.5.3    Oyuncunun topu engellediğine,
3.3.2.5.4    Oyun koşullarının, ralli sonucunu etkileyecek şekilde bozulduğuna,
3.3.2.5.5    Alışma çalışması, oyun ve duraklama sürelerine,
3.3.2.6    Çabuklaştırılmış sisteme geçildiğinde, karşılayıcı oyuncu veya çiftin vuruşlarını saymak üzere, yardımcı hakem veya ayrı bir görevli, vuruş sayıcı olarak görevlendirilebilir.
3.3.2.7    3.3.2.5 gereğince yardımcı hakemin verdiği bir karar, hakem tarafından geçersiz sayılamaz.
3.3.2.8     Oyuncular, oyun alanına gelişlerinden, ayrıldıkları ana kadar hakemin denetimi ve karar yetkisi altında olacaklardır.

3.3.3    İtirazlar
3.3.3.1    Bireysel maçta oyuncuların, takım maçında takım kaptanlarının anlaşması, bir olgu hakkındaki sorunlarda yarışma hakeminin, kural ve yönetmeliklerin yorumu ile ilgili sorunlarda, sorumlu başhakemin, turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili sorunlarda, sorumlu yönetim komitesinin kararlarını değiştiremez.
3.3.3.2    Sorumlu maç görevlisinin bir olgu ile ilgili kararına karşı başhakeme veya başhakemin Kural ve Yönetmeliklerin yorumu ile ilgili kararına karşı yönetim komitesine itirazda bulunulamaz.
3.3.3.3    Maç görevlisinin kural ve yönetmeliklerin yorumu ile ilgili bir kararına sorumlu başhakeme itiraz edilebilir. Başhakemin kararı son ve kesin karar olacaktır.
3.3.3.4    Kural ve yönetmeliklerle kapsanmayan turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili konularda başhakem kararına karşı, sorumlu yönetim komitesine itiraz edilebilir. Sorumlu yönetim komitesinin kararı son ve kesin karar olacaktır.                    
3.3.3.5    Bireysel maçlarda itiraz, sadece sorunun çıktığı maça katılan bir oyuncu tarafından yapılabilir. Takım maçlarında ise itiraz, sadece sorunun çıktığı maça katılan ilgili takımın kaptanı tarafından yapılabilir.
3.3.3.6    Yönetmelik ve Kuralların yorumu ile ilgili olarak başhakemin veya turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili olarak sorumlu yönetim komitesinin kararından kaynaklanan sorunlar itiraz yetkisine sahip oyuncu veya takım kaptanı tarafından, kendi Federasyonu aracılığı ile incelenmek üzere ITTF Kural Komitesine aktarılabilir.
3.3.3.7    ITTF Kural Komitesi, gelecekteki kararlar için kılavuz olmak üzere bir karar verecektir. Bu karar, bir Federasyon tarafından Direktörler Kurulu’na veya Genel Kurul’ a itiraza konu edilebilir. Ancak bütün bunlar, sorumlu başhakem veya organizasyon komitesinin daha önce almış olduğu kararın kesinliğini etkilemez.

3.4    MAÇ YÖNETİMİ
3.4.1    Sayıların Belirtilmesi
3.4.1.1    Hakem, rallinin tamamlanmasından sonra, top oyun dışı kalır kalmaz veya uygun olan en kısa sürede sayıları söyleyecektir.
3.4.1.1.1    Set süresince, hakem skoru söylerken, önce bir sonraki rallide servis atacak oyuncu veya çiftin sayısını ve sonra karşı oyuncu veya çiftin sayısını söyleyecektir.
3.4.1.1.2    Bir setin başlangıcında ve servis atan değiştiğinde, hakem servisi atacak oyuncuyu işaret edecek ve sayıları söyleyecektir.Hakem ayrıca servisçinin adını da söyleyebilir.
3.4.1.1.3    Her setin sonunda, hakem önce seti kazanan oyuncu veya çiftin kazandığı sayıyı sonra kaybeden oyuncu veya çiftin kazandığı sayıyı söyleyecek ve daha sonra kazanan oyuncu veya çiftin ismini söyleyecektir.
3.4.1.2    Hakem sayıları sayarken, kararını belirten el işaretleri kullanabilir.
3.4.1.2.1    Hakem, sayı olduğunda, sayıyı kazanan oyuncu veya çift tarafındaki kolunu, kolun üst kısmı yatay, ön kolu dikey ve eli yumruk şeklinde dik olarak kaldırabilir. 
3.4.1.2.2    Herhangi bir nedenle bir ralli let olduğunda hakem, rallinin sona erdiğini belirtmek üzere elini başından yukarı seviyeye kadar kaldırabilir.
3.4.1.3    Sayılar ve çabuklaştırılmış sistemde vuruş sayıları İngilizce veya her iki oyuncu veya çift ile hakem için uygun herhangi bir başka dilde sayılacaktır.
3.4.1.4    Sayılar mekanik veya elektrikli tabelalarla oyuncular ve seyirciler tarafından açıkça görülebilecek şekilde gösterilecektir.
3.4.1.5    Bir oyuncu kötü davranış nedeniyle resmen uyarıldığında, sayı tabelası üzerinde veya yakınında o oyuncunun sayısının yanına bir sarı markör yerleştirilecektir.
3.4.2    Donatım
3.4.2.1     Oyuncular, topları oyun alanı içinde seçmeyeceklerdir.  
3.4.2.1.1    Oyunculara, oyun alanına gelmeden önce mümkün olan bir başka yerde bir veya daha fazla sayıda top seçme olanağı verilecek ve maç; oyuncular tarafından seçilen top ile oynanacaktır.
3.4.2.1.2    Oyuncular oyun alanına gelmeden önce bir top seçilmemişse veya oyuncular kullanılacak top konusunda anlaşamamışlar ise, maç yarışma için belirlenmiş top kutusundan hakem tarafından rastgele alınan bir topla oynanacaktır.
3.4.2.1.3    Eğer bir maç sırasında top oynanamaz hale gelirse, maçtan önce seçilen bir diğer topla değiştirilecek, seçilmiş bir top yoksa yarışma için belirlenmiş top kutusundan hakem tarafından rastgele alınan bir topla oyuna devam edilecektir.

3.4.2.2    Raket kaplaması; sürtünmeyi, dış görünümünü, rengini, yapısını, yüzeyini ve bunun gibi oyun özelliklerini değiştirecek fiziksel veya kimyasal veya başkaca bir işleme tabi tutulmaksızın ITTF tarafından onaylandığı şekilde kullanılacaktır. Özellikle hiçbir katkı maddesi kullanılmayacaktır.
3.4.2.3    Bir raket, raket kontrol testlerinin tüm parametlerini başarıyla geçecektir.
3.4.2.4.    Raket, bir bireysel maç süresince kullanılmayacak şekilde kazara hasara uğramadıkça değiştirilmeyecektir. Raketin kazara kullanılamaz hale gelmesi durumunda, hasarlı raket maç başında oyuncunun oyun alanına getirdiği veya oyun alanında kendisine verilecek diğer bir raketle derhal değiştirilecektir.
3.2.4.5    Hakem tarafından aksine izin verilmedikçe, aralarda oyuncular raketlerini masa üstüne bırakacaklardır. Ancak raket ele sarılmış ise hakem aralarda oyuncunun raketinin eline sarılı kalmasına izin verecektir.

3.4.3    Alıştırma
3.4.3.1    Oyuncular, maç başlamadan hemen önce, maç masasında 2 dakikaya kadar alışma çalışması yapabilirler. Bu süre ancak başhakemin izniyle uzatılabilir. Normal aralarda alışma çalışması yapılamaz.
3.4.3.2    Oyunun zorunlu durdurulması halinde, başhakem oyuncuların, maç masası dahil herhangi bir masada alışma çalışması yapmasına izin verebilir.
3.4.3.3    Kırılan bir top veya raketin değiştiri¬lmesinden sonra, oyunculara kullanacakları yeni malzemeye alışmaları ve kontrol edebilmeleri için uygun bir süre tanınacak, ancak bu süre birkaç alıştırma rallisinden daha uzun olmayacaktır.

3.4.4    Aralar
3.4.4.1    Oyuncuların hakkı olan 3.4.4.1.1 ve 3.4.4.1.2 maddelerindeki aralar hariç, oyun bir bireysel maç boyunca sürekli olacaktır. 
3.4.4.1.1    Bir bireysel maçın setleri arasında 1 dakikaya kadar ara,
3.4.4.1.2    Bir bireysel maçın her setinin başından itibaren, her 6 sayıdan sonra havlu ile kurulanmak amacı ile ve maçın mümkün olan son setinde saha değiştirilirken çok kısa aralar.
3.4.4.2    Bir oyuncu veya çift, bir bireysel maç süresince bir dakikaya kadar mola isteyebilir.
3.4.4.2.1    Bir bireysel maçta mola isteği, oyuncu veya çift veya belirlenmiş öğüt verici tarafından, takım yarışmalarında ise oyuncu veya çift veya takım kaptanı tarafından yapılabilir.
3.4.4.2.2    Eğer bir oyuncu veya çift ve öğüt verici veya takım kaptanı mola alınması konusunda anlaşmazlığa düşerlerse, son karar, bireysel maçlarda oyuncu veya çift, takım maçlarında ise takım kaptanı tarafından verilecektir.
3.4.4.2.3    Mola isteği, sadece set içinde ralliler arasında iki elle yapılacak “ T “ işareti ile belirtilir.
3.4.4.2.4    Geçerli bir mola isteği alındığında hakem oyunu durduracak ve mola isteğinde bulunan oyuncu veya çiftin bulunduğu taraftaki eli ile beyaz kart gösterecek, beyaz kart veya uygun diğer bir markör bu oyuncu veya çiftin yarı alanına konacaktır. 
3.4.4.2.5    Mola isteğinde bulunan oyuncu veya çift oyuna devama hazır olduğunda veya 1 dakikalık mola süresinin sonunda ( hangisi daha önce ise) beyaz kart veya markör masadan alınacak ve oyuna devam edilecektir.
3.4.4.2.6    Eğer geçerli mola isteği her iki oyuncu veya çift veya onlar adına aynı anda yapılmış ise, oyun; iki oyuncu veya çiftin oyuna hazır olmaları halinde veya bir dakikalık mola süresi sonunda (hangisi daha önce ise) başlatılacak ve her iki oyuncu veya çift, o bireysel maç sonuna kadar başka bir mola kullanamayacaklardır.

3.4.4.3    Bir takım maçında ard arda bireysel maçlara çıkacak oyuncuların bu maçları arasında isteyebileceği 5 dakikaya kadar ara dışında, birbirini takip eden bireysel maçlar arasında ara olmayacaktır.
3.4.4.4    Eğer bir oyuncu kaza sonucu kısa süreli sakatlanacak olursa; başhakem duraklama süresinin rakip oyuncu veya çifte dezavantaj sağlamayacağı kanısında ise, 10 dakikayı geçmeyen, olabildiği kadar kısa bir süre için oyunun durmasına izin verebilir.
3.4.4.5    Maçın başında zaten var olan veya muhtemelen olabileceği beklenen sakatlıklar için duraklamaya izin verilmeyecektir. Aynı şekilde, normal olarak oyunun stresinden, kramplardan veya oyuncunun beden yapısının neden olduğu bitkinliklerden kaynaklanan rahatsızlıklarda da oyun durdurulmayacaktır. Oyunun durdurulmasına, örneğin düşme sonucu yaralanma gibi bir kaza ile oluşan sakatlıklar halinde izin verilebilecektir.
3.4.4.6    Eğer oyun alanında herhangi birinin kanaması olursa, oyun hemen durdurulacak ve bu kişi tıbbi tedavi görüp, oyun alanındaki kan izleri temizleninceye kadar başlatılmayacaktır.
3.4.4.7    Oyuncular bireysel maç süresi boyunca oyun alanı içinde veya yakınında bulunacaklar, başhakemin izni olmadan set aralarında ve molalarda hakemin gözetiminde oyun alanından 3 m mesafeye kadar ayrılabileceklerdir.

3.5    DİSİPLİN
3.5.1    Öğüt
3.5.1.1    Bir takım maçında oyuncular oyun alanında bulunma yetkisi olan herhangi birinden öğüt alabilir.
3.5.1.2    Bireysel yarışmada, bir oyuncu veya çift, sadece, maçtan önce hakeme bildirilen belirli bir kişiden öğüt alabilir. Ancak, çifti oluşturan oyuncular farklı Federasyonlara bağlı ise, her biri ayrı birer öğüt verici gösterebilirler. Bu iki öğüt verici 3.5.1 ve 3.5.2 maddeleri kapsamında tek bir öğüt verici gibi kabul edilecektir. Eğer yetkisiz bir kişi öğüt verecek olursa hakem kırmızı kart göstererek o kişiyi oyun alanından uzaklaştıracaktır.
3.5.1.3    Oyuncular, her hangi bir zamanda öğüt alabilirler. Ancak, ralli sırasında ve alışma çalışmasının sonu ile maç başlangıcı arasında öğüt alamazlar. Eğer öğütçü kural dışı öğüt verirse, hakem sarı kart gösterecek ve o kişiyi bu tür davranışa devamı halinde oyun alanından uzaklaştırılacağı konusunda uyaracaktır.
3.5.1.4    Bir uyarıdan sonra, aynı takım yarışmasında veya bireysel maçta, herhangi bir kişi kural dışı öğüt verecek olursa, hakem, o kişiyi, daha önce uyarılmış olsun veya olmasın, kırmızı kart göstererek, oyun alanından uzaklaştıracaktır.
3.5.1.5    Bir takım yarışmasında, oyun alanından uzaklaştırılan öğütçünün, oynaması gereken haller dışında, oyun alanına dönmesine takım yarışması sona erinceye kadar izin verilmeyecek ve bir başka öğüt verici ile değiştirilmeyecektir. Bireysel yarışmada ise, maç sona erinceye kadar oyun alanına dönüşüne izin verilmeyecektir.
3.5.1.6    Eğer öğüt veren oyun alanından uzaklaşmayı reddeder veya maçın sona ermesinden önce oyun alanına geri dönerse, hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir.
3.5.1.7    Bu kurallar, sadece oyun sırasında öğüt verilmesinde uygulanacak ve bir oyuncu veya takım kaptanının, uygun bir şekilde, yasal itiraz yapmasına veya bir idari kararın açıklanması için Federasyon temsilcisi veya tercüman ile görüşme yapmasına engel olmayacaktır.             

                                             
3.5.2    Kötü Davranış
3.5.2.1    Oyuncular ve antrenörler veya diğer öğütçüler, rakibi kötü niyetle etkileyecek, seyircileri rahatsız edebilecek, oyunu oynanamaz hale getirebilecek; örneğin tahrik edici dil kullanılması, topun kasten kırılması veya kasten oyun alanı dışına vurulması, masa veya çevre panolarının tekmelenmesi, raketin haber verilmeden değiştirilmesi, maç görevlilerine saygısızlık yapılması gibi hallerden kaçınacaklardır.
3.5.2.2    Bir oyuncu, bir antrenör veya bir diğer öğütçü, herhangi bir anda, ciddi bir suç işlerse, hakem oyunu durduracak ve derhal başhakeme durumu bildirecektir. Daha az önemli kabahatlerde hakem, ilk olayda, sarı kart göstererek hareketi yapanı, tekrarı halinde cezalandıracağı konusunda uyaracaktır.
3.5.2.3    3.5.2.2. ve 3.5.2.5. hali dışında, uyarı almış bir oyuncu, aynı bireysel maçta veya takım maçında ikinci bir davranış kusuru işlerse, hakem rakibine 1 sayı, takip eden kusurlu davranış halinde 2 sayı verecek ve her seferinde sarı ve kırmızı kartları birlikte gösterecektir.
3.5.2.4    Eğer aynı bireysel maçta veya takım maçında, aleyhine 3 ceza sayısı verilen bir oyuncu kötü davranışlarını sürdürecek olursa; hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir.
3.5.2.5    Eğer bir oyuncu, bir bireysel maç süresince, hasara uğramadığı halde raketini değiştirecek olursa, hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir.
3.5.2.6    Çiftler maçında herhangi bir oyuncuya yapılan uyarı veya verilen ceza sayısı, o çift için geçerli olacaktır. Ancak aynı takım maçının, takip eden bireysel maçlarında oynayacak kabahatli olmayan bireysel oyuncu için, çift maçında yapılan uyarı veya ceza sayısı dikkate alınmayacaktır. Çiftler maçının başlangıcında, aynı takım maçında, çifti oluşturan oyunculardan hangisinin uyarı veya ceza sayısı daha yüksekse, o yüksek sayı, çift için geçerli sayılacaktır.
3.5.2.7    3.5.2.2 hali dışında, eğer uyarı almış bir antrenör veya bir diğer öğütçü, aynı bireysel maçta veya takım maçında ikinci bir davranış kusuru işlerse, hakem kendisine kırmızı kart gösterecek ve takım maçının veya bireysel maç ise bireysel maçın sonuna kadar oyun alanından uzaklaştıracaktır.
3.5.2.8    Başhakem, hakem tarafından kendisine bildirilsin veya bildirilmesin, ciddi boyutta davranış kusuru veya saldırgan tavır sergileyen oyuncuyu kırmızı kart göstererek bir maç, bir müsabaka veya tüm bir yarışma için oyun dışında bırakma yetkisine sahiptir. Diskalifiyeyi gerektirmeyen daha az ciddi davranış kusurlarını başhakem Disiplin Kurulu’na rapor etmeye karar verebilir (3.5.2.13).
3.5.2.9    Takım veya bireysel, 2 maçtan diskalifiye edilmiş bir oyuncu, takım veya bireysel o yarışmadan otomatik olarak diskalifiye edilecektir.
3.5.2.10    Bir yarışma boyunca, iki kez oyun alanı dışına gönderilen bir kişiyi, başhakem o yarışmanın sonuna kadar yarışma dışı bırakabilir.
3.5.2.11    Eğer bir oyuncu herhangi bir sebeple bir maç, etkinlik veya yarışmadan diskalifiye edilmişse, otomatik olarak kazanmış olduğu unvan, madalya, ödül veya sıralama puanını kaybedecektir.
3.5.2.12    Çok ciddi kötü davranış hallerinde durum bu davranışta bulunanların federasyonlarına rapor edilecektir.
3.5.2.13    İcra Komitesince atanan ve 4 üye ve 1 başkandan oluşan Disiplin Kurulu, yarışmanın bitiminden sonra 14 gün içinde başhakemin raporlaştırdığı davranış kusurlarıyla ilgili yaptırımlara karar verecektir. Disiplin Kurulu, İcra Kurulu’nun belirlediği direktiflere göre karar alacaktır.
3.5.2.14    Disiplin Kurulu’nun kararına karşı; cezalandırılan oyuncu, öğütçü veya görevli tarafından 15 gün içinde ITTF İcra Komitesi’ne itiraz edilebilir. İcra Komitesi’nin konu ile ilgili kararı kesindir.

3.5.3    İyi Sunum
3.5.3.1    Oyuncular, antrenörler ve görevliler sporun iyi sunumu için gerekeni yapacaklar ve spor ahlakına aykırı bir şekilde bir yarışmanın unsurlarını etkileyecek herhangi bir teşebbüsten kaçınıp sporun bütünlüğünü koruyacaklardır:
3.5.3.1.1    Oyuncular bir maçı kazanmak için tüm gayretlerini sarf edecekler ve hastalık veya sakatlanma halleri dışında maçtan çekilmeyeceklerdir.
3.5.3.1.2    Oyuncular, antrenörler ve görevliler kendi maçları veya yarışmaları ile ilgili bahis ya da kumarın herhangi bir biçimine katılmayacaklar veya desteklemeyeceklerdir.
3.5.3.2    Bu prensiplere kasıtlı olarak uymayan bir oyuncuya, ödüllü yarışmalarda para ödülünün tamamını veya bir kısmını ödememe ve/veya ITTF yarışmalarına katılmama cezası verilecektir.
3.5.3.3    Suça katıldığı kanıtlanan öğütçü veya görevlinin, kendi Ulusal Federasyonları tarafından da cezalandırılmaları beklenir.
3.5.3.4    İcra Komitesince atanan ve 4 üye ve 1 başkandan oluşan Disiplin Kurulu, bir ihlal olup olmadığına; varlığı halinde, İcra Komitesinin belirlediği talimatlar doğrultusunda gerekli cezaya karar verecektir.
3.5.3.5    Disiplin Kurulu’nun kararına karşı; cezalandırılan oyuncu, öğütçü veya görevli tarafından 15 gün içinde ITTF İcra Komitesi’ne itiraz edilebilir. İcra Komitesi’nin konu ile ilgili kararı kesindir.

3.6    ELEMELİ YARIŞMALARDA KUR’A
3.6.1    Baylar ve Ön Elemeyi Kazananlar
3.6.1.1    Elemeli bir yarışmada, ilk turda yer sayısı 2’ in herhangi bir kuvveti olmalıdır.
3.6.1.1.1    Eğer katılımcılar yer sayısından az ise, ilk tur, yer sayısına ulaşmak üzere yeterli sayıda bay içerecektir.
3.6.1.1.2    Eğer yer sayısı katılanların sayısından küçükse, bir ön eleme yarışması düzenlenecek, öyle ki, ön elemeyi kazanan oyuncularla, doğrudan katılımcı oyuncuların toplamı, toplam yer sayısına eşit olacaktır.
3.6.1.2    Baylar, ilk turda öncelikle derecelerine göre yerleştirilen oyuncuların karşılarına gelecek şekilde ve sıralama dereceleri yüksek olanlardan başlamak üzere, dengeli bir şekilde fikstüre dağıtılacaktır.
3.6.1.3    Ön elemeyi kazananlar, fikstürde yarılara, çeyreklere, sekizlik ve onaltılıklara kur’a ile uygun ve dengeli şekilde yerleştirilecektir.

3.6.2    Derecelere Göre Yerleştirme
3.6.2.1    Yarışmada, en yüksek derecelere sahip katılımcılar, birbirleriyle yarışmanın son turlarından önce karşılaşmayacak şekilde yerleştirilecektir.
3.6.2.2    Derecelere göre ayrılan yer sayısı, yarışmanın 1.turundaki katılımcı sayısını aşmayacaktır.
3.6.2.3    Derecesi 1. sırada olan katılımcı, fikstürde ilk yarının en üstüne, 2. sıradaki katılımcı, 2. yarının en altına yerleştirilecektir. Derecelemede yer alan diğer katılımcılar, kura ile fikstürde belirlenmiş yerlere aşağıdaki şekilde yerleştirilecektir:
3.6.2.3.1    3. ve 4. sırada yer alan katılımcılar, ilk yarının en alt sırası ile, 2.yarının en üst sırasına, 
3.6.2.3.2    Derecelemede, 5. ile 8. sıralar arasında yer alan katılımcılar, fikstürdeki tek numaralı çeyreklerin en alt sıraları ile çift numaralı çeyreklerin en üst sıralarına,
3.6.2.3.3    Derecelemede 9. ile 16. sıralar arasında yer alan katılımcılar, fikstürdeki tek numaralı sekizliklerin en alt sıraları ile çift numaralı sekizliklerin en üst sıralarına, 
3.6.2.3.4    Derecelemede 17. ile 32.sıralar arasında yer alan katılımcılar fikstürdeki tek numaralı onaltılıkların en alt sıraları ile çift numaralı onaltılıkların en üst sıralarına,
3.6.2.4    Elemeli takım yarışmalarında, bir Federasyonun sadece en yüksek dereceye sahip takımı, derecesine göre yerleştirilme hakkına sahip olacaktır.
3.6.2.5    Derecelere göre yerleştirmede ITTF tarafından yayınlanan en son dereceleme listesi kullanılacaktır. Ancak,
3.6.2.5.1    Eğer derece sahibi bütün katılımcılar aynı Kıt’a Federasyonuna bağlı Federas-yonlardan ise, bu Kıt’a Federasyonunca yayınlanan en son dereceleme listesi öncelikle geçerli olacaktır. 
3.6.2.5.2    Eğer derece sahibi bütün katılımcılar aynı ülke Federasyonuna bağlı iseler, bu Federasyonca yayınlanan en son dereceleme listesi öncelikle geçerli olacaktır.

3.6.3     Federasyon Belirlemesine Göre Yerleştirme
3.6.3.1    Aynı Federasyonca bildirilen oyuncu ve çiftler, mümkün olduğunca, yarışmanın son turlarından önce karşılaşamayacakları şekilde ayrı yerleştirilecektir.
3.6.3.2    Federasyonlar bildirdikleri listelerde kendi oyuncu ve çiftlerini, kuvvetliden zayıfa doğru, oyun güçlerine göre sıralayacaklar ve bu sıralama klasman dereceleme listelerinde yer alan oyuncuları ile başlayacak ve bu listedeki sıraya uygun olacaktır.
3.6.3.3    Listelerde 1. ve 2. sırada yer alan katılımcılar farklı yarılara, 3. ve 4. sıradakiler ilk ikinin yer aldığı çeyrekler dışında, farklı çeyreklere yerleştirilecektir.
3.6.3.4    Listelerde 5. ile 8. sıralar arasında yer alan katılımcılar, mümkün olduğunca dengeli bir şekilde, ilk dördün yer almadığı sekizliklere yerleştirilecektir.
3.6.3.5    9. ile 16. sıralar arasında bulunan katılımcılar, mümkün olduğunca dengeli bir şekilde, daha yüksek sıralardakilerin yer almadığı onaltılıklarına yerleştirilecek ve bu şekilde bütün katılımcılar yerleştirilinceye kadar devam edilecektir.
3.6.3.6    Farklı Federasyonların oyuncularından oluşan erkek veya bayan çiftler, Dünya Sıralama Listesinde daha üst sırada yer alan oyuncunun Federasyonuna ait çift olarak sayılacaktır. Eğer iki oyuncu da bu listede yer almıyorsa, ilgili Kıt’a Sıralama Listelerine bakılacak, bu listelerde de yer almıyorlarsa hangi oyuncunun ülke takımı Dünya Takım Sıralaması Listesinde daha üst sırada ise, o ülkenin çifti olarak kabul edilecektir.
3.6.3.7    Farklı Federasyonların oyuncularından oluşan karma çiftler, erkek oyuncunun Federasyonuna ait çift olarak kabul edilecektir.
3.6.3.8    Alternatif olarak, farklı Federasyonların oyuncularının oluşturduğu herhangi bir çift bu Federasyonların her ikisinin çifti olarak kabul edilebilir.
3.6.3.9    Ön eleme yarışmalarında aynı Federasyona bağlı oyuncular, ön eleme grup sayısına kadar, farklı gruplara Kur’a ile yerleştirileceklerdir. Öyle ki, ön eleme gruplarında kazananlar mümkün olduğunca 3.6.3.3-5 maddelerinde belirtilen prensiplere uygun olarak ayrılabilmelidir.

3.6.4    Değiştirmeler
3.6.4.1    Hazırlanmış bir fikstürde değişiklikler ancak sorumlu yönetim komitesinin izini ve mümkünse doğrudan ilgili Federasyonların yetkililerinin mutabakatıyla yapılabilir.
3.6.4.2    Fikstür sadece, hataların, katılım bildirimi ve kabullerindeki gerçek yanlış anlamaların düzeltilmesi, 3.6.5 de belirtilen önemli dengesizliklerin giderilmesi veya 3.6.6’da belirtildiği üzere yeni oyuncu veya çiftlerin eklenmesi amacıyla değiştirilebilir.
3.6.4.3    Yarışmada, maçlar başladıktan sonra, gerekli çıkarmalar dışında, fikstürde bir değişiklik yapılamaz. Bu maddenin tanımlamasıyla bir ön eleme yarışması, ayrı bir yarışma olarak kabul edilecektir.
3.6.4.4    Bir oyuncu, yarışma dışı bırakılmadıkça, kendi izni olmaksızın fikstürden çıkarılmayacaktır. Bu izin; ya bulunuyorsa bizzat kendisi ya da kendisi yoksa yetkili temsilcisi tarafından verilecektir.
3.6.4.5    Çiftlerde, eğer her iki oyuncu da mevcut ve oyuna müsait durumda ise herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ancak yaralanma, hastalık veya birinin yokluğu fikstürde bir değişiklik için geçerli neden olarak kabul edilebilir.       

3.6.5    Fikstür Yenileme
3.6.5.1    3.6.4.2, 3.6.4.5. ve 3.6.5.2 de belirtilen haller dışında, bir oyuncu fikstürde bir yerden başka bir yere alınamaz. Eğer herhangi bir nedenle fikstür ciddi olarak dengesiz hale gelmişse ve olanağı varsa fikstür tamamen yeniden düzenlenecektir.
3.6.5.2    İstisnai olarak, dengesizlik, fikstürün aynı bölümüne yerleştirilmiş dereceli birkaç oyuncu veya çiftin katılmayışından kaynaklanıyorsa, sadece, katılan dereceli oyuncu ve çiftler, derece sıralarına göre yeniden numaralandırılıp mümkün olduğu ölçüde fikstürde ayrılmış yerlere dağıtılarak fikstür yenilenebilir. Bu yenilemede, mümkün olduğunca Federasyon belirlemelerine göre yerleştirme gerekleri göz önüne alınacaktır.
 
3.6.6    Eklemeler
3.6.6.1    Orijinal fikstürde yer almayan oyuncular, sorumlu yönetim komitesinin kararı ve başhakemin onayı ile sonradan fikstüre eklenebilir.
3.6.6.2    Ayrılmış yerlerdeki boşluklar, klasman sıralama listelerindeki sıralarına göre kuvvetli yeni oyuncu veya çiftlerle, öncelikle doldurulacaktır. Diğer oyuncu veya çiftler, katılmama veya yarışma dışı bırakılma nedenleri ile oluşan boşluklara kur’a ile yerleştirileceklerdir. Daha sonra ayrılmış yerlerdeki oyuncu veya çiftlerin karşılarında yer alanlar dışındaki baylar doldurulacaktır.
3.6.6.3     Klasman derecelerine göre ayrılmış yerlere yerleştirilmeleri gereken oyuncu veya çiftler, orijinal fikstürde yer almamışlarsa, ancak ayrılmış yerlerdeki boşluklara kur’a ile yerleştirilebilir.

3.7    YARIŞMA ORGANİZASYONU
3.7.1    Yetki
3.7.1.1    Tüzüklere uyulması koşuluyla, herhangi bir Federasyon, kendi bölgesinde açık, kısıtlı veya çağrılı turnuvalar organize edebilir veya organizasyon için yetkili kılınabilir veya uluslararası maçlar düzenleyebilir.
3.7.1.2        ITTF’e bağlı Federasyonların oyuncuları, Uluslararası yarışmalar için, ITTF yarışmalarına, ITTF’ce onaylanmış yarışmalara ve ITTF’ce tanınan yarışmalara kendi ulusal federasyonları kanalı ile katılabilirler. Ayrıca kendi Ulusal Olimpiyat Komiteleri veya Ulusal Paralimpik Komiteleri kanalı ile de ITTF ce tanınan yarışmalara katılabilirler. Diğer başka bir tip yarışmaya katılım, sadece katılımcı oyuncunun kendi ulusal federasyonunun veya ITTF’in yazılı izni ile mümkün olabilir. Bir veya birden çok yarışmaya katılım izninin oyuncunun kendi  federasyonu veya ITTF tarafından verilmemesi özel veya genel duyuru ile yapılmadıkça, oyunculara izin verilmiş sayılacaktır. 
3.7.1.3        Eğer bir oyuncu veya takımın, kendi Federasyonu veya ilgili Kıt’a Federasyonu tarafından yarışmalara katılımı askıya alınmış ise; o oyuncu veya takım Uluslararası yarışmalara katılmayabilir.
3.7.1.4        Hiçbir yarışma, ITTF’in izini olmadıkça “Dünya”, veya ilgili Kıt’a Federasyonunun izini olmadıkça “Kıt’a” unvanı taşıyamaz.

3.7.2      Temsil
3.7.2.1    Oyuncuları yarışmalara katılan bütün Federasyonların temsilcileri, Kur’a çekimine katılmaya yetkilidirler. Ayrıca, kendi oyuncularını etkileyebilecek herhangi bir itiraz kararında veya fikstür değişiklikleri için kendilerine danışılacaktır.

3.7.3    Katılım
3.7.3.1    Uluslararası Açık Şampiyonalar için katılım formları, yarışmaların başlamasından en az 2 ay ve son başvuru kabul tarihinden 1 ay önce bütün Federasyonlara gönderilecektir.
3.7.3.2    Açık turnuvalara, Federasyonlarca bildirilen bütün oyuncular kabul edilecektir. Ancak organizatör, sporcuları ön eleme turundan başlatma yetkisine sahip olacaktır. Böyle bir karar için organizatör, ilgili ITTF ve Kıt’a klasman listeleri ile katılımcı Federasyonların belirttikleri kendi klasman listelerini değerlendirmeye alacaktır.

3.7.4    Yarışmalar
3.7.4.1    Uluslararası Açık Şampiyonalar, tek erkek, tek bayan, çift erkek ve çift bayan yarışmalarını içerecektir. Karma çift ve Federasyonları temsil eden takımlar için uluslararası takım yarışmalarını da içerebilir.
3.7.4.2     Dünya ünvanlı yarışmalarda, Ümit, Genç ve Yıldız yaş kategorilerinde oyuncular, yarışmanın yer aldığı takvim yılının hemen öncesindeki 31 Aralık tarihinde sırasıyla21,18ve 15yaşın altındaolmalıdırlar. Bu yaş sınırlarının diğer yarışmalarda da kullanılması önerilmektedir.
3.7.4.3    Uluslararası Açık Şampiyonalarda takım maçlarının 3.7.6 da belirtilen sistemlerden birine uygun olarak oynanması tavsiye edilmektedir. Katılım formu veya tanıtım broşürü, seçilen sistemi belirtecektir.
3.7.4.4    Bireysel yarışmalar, eleme usulüne göre oynanacaktır. Ancak, takım maçları ve bireysel yarışmaların ön eleme turları eleme usulü ile veya gruplama yöntemiyle oynanabilir.

3.7.5     Grup Yarışmaları
3.7.5.1    Bir grup veya “roundrobin” yarışmasında, grubun her üyesi, o grubun bütün diğer üyeleri ile karşılaşacaktır. Galibiyete 2, oynanmış bir maçta mağlubiyete 1, oynanmamış veya tamamlanmamış bir maçta mağlubiyete 0 puan verilecek ve sıralama öncelikle kazanılan puanlara göre yapılacaktır. Eğer bir oyuncu bir maçın tamamlanmasından sonra herhangi bir sebeple hatalı bulunursa maçı kaybetmiş sayılacak ve oynanmamış bir maçta mağlup olarak değerlendirilecektir.
3.7.5.2    Eğer grubun 2 veya daha çok üyesi aynı puana sahip iseler, bu üyelerin sıralamada birbirlerine göre yerleri, sadece kendi aralarındaki maçların sonuçları göz önüne alınarak şu şekilde belirlenecektir. Öncelikle kendi aralarındaki maçlarda elde ettikleri puanlara, sonra (takım yarışması için) bireysel maçlarda kazanılan maçların kaybedilen maçlara oranlarına, sonra sonuca ulaşıncaya kadar sırasıyla kazanılan ve kaybedilen set oranına ve kazanılan ve kaybedilen sayı oranlarına bakılacaktır.
3.7.5.3    Hesaplamanın herhangi bir aşamasında bir veya daha çok grup üyesinin durumu belirlenmiş, geri kalanlar arasında eşitlik sürüyorsa, durumu belirlenen üyeler hesaplamadan çıkarılacak, eşitlik durumu bozuluncaya kadar, geri kalan üyelerin kendi aralarında elde ettikleri sonuçlar, 3.7.5.1 ve 3.7.5.2 maddeleri uyarınca yeniden hesaplanacaktır.
3.7.5.4    Eğer 3.7.5.1-3 paragraflarında belirtilen yöntemlerin uygulanmasına rağmen eşitlik bozulmazsa, bu durumdaki üyelerin birbirlerine göre durumları kur’a ile belirlenecektir.
3.7.5.5    Jüri tarafından başkaca bir yetki verilmemişse, guruptan bir oyuncunun veya takımın üst turlara çıkacağı hallerde, gurubun son maçı 1 ve 2 numaralı oyuncular veya takımlar arasında, eğer iki oyuncu veya takım üst turlara çıkacak ise, gurubun son maçı 2 ve 3 numaralı oyuncular veya takımlar arasında oynanacak ve bu şekilde devam edilecektir.

3.7.6    Takım Maçı Sistemleri
3.7.6.1     5 maçlık sistem (Yeni swaythling kupa sistemi, 5 tek)
3.7 6.1.1      Bir takım 3 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.1.2    Oyun sırası;
A ile X
B ile Y 
C ile Z 
A ile Y 
B ile X  şeklinde olacaktır.
3.7.6.2    5 maçlık sistem (Corbillon kupa sistemi, 4 tek ve 1 çift)
3.7.6.2.1    Bir takım 2, 3 veya 4 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.2.2    Oyun sırası ;
A ile X 
B ile Y 
Çiftler 
A ile Y 
B ile X  şeklinde olacaktır.
3.7.6.2.3    Engelli Masa Tenisi yarışmalarında oyun sırası 3.7.6.2.2 deki gibi olabilir. İstisna olarak çiftler maçı son maç olarak oynanabilir.
3.7.6.3    5 Maçlık Sistem (Olimpik sistem, 4 tek ve 1 çift)
3.7.6.3.1.    Bir takım 3 oyuncudan oluşacak, her oyuncu en fazla 2 bireysel maçta oynayacaktır.
3.7.6.3.2.    Oyun sırası;
A ile X, 
B ile Y, 
Çiftler: C + A veya B  ile  Z + X veya Y, 
B veya A ile Z, 
C ile Y veya X  şeklinde olacaktır.

3.7.6.4.    7 maçlık sistem (6 tek ve 1 çift)
3.7.6.4.1    Bir takım 3,4 veya 5 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.4.2    Oyun sırası;
A ile Y
B ile X
C ile Z
Çiftler
A ile X
C ile Y
B ile Z  şeklinde olacaktır.

3.7.6.5    9 maçlık sistem (9 tek)
3.7.6.5.1.    Birtakım 3 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.5.2.    Oyun sırası ;
A ile X
B ile Y
C ile Z
B ile X
A ile Z
C ile Y
B ile Z
C ile X
A ile Y     şeklinde olacaktır.

3.7.7       Takım Maçı Yöntemi
3.7.7.1    Bütün sporcular, yarışma için belirlenmiş oyuncular arasından seçilecektir.
3.7.7.2    Oynasın veya oynamasın takım kaptanının ismi önceden hakeme bildirilecektir.
3.7.7.3    Bir takım maçından önce A,B,C veya X,Y,Z seçimi hakkı kur’a ile belirlenecek ve kaptanlar tek maçlarında yer alacak oyuncularına birer harf tanımlayarak, listelerini başhakeme veya temsilcisine vereceklerdir. 
3.7.7.4    Çift yarışmasında yer alacak oyuncuların isimleri, çift müsabakasından hemen önceki tek maçının sonucuna kadar belirlen¬meyebilir. 
3.7.7.5    Bir takım maçı; takımlardan birinin, bireysel maç sayısının çoğunluğunu kazandığı zaman sona erecektir.
3.7.8    Sonuçlar
3.7.8.1    Yarışmaların bitiminden sonra, 7 günü geçmemek koşulu ile en kısa zamanda, organizatör Federasyon ITTF Sekreterliği ile ilgili Kıt’a Federasyonu sekreterine, Uluslararası maçların, Kıt’a ve Uluslararası Açık Şampiyonaların bütün turlarının, Ulusal Şampiyonaların son turlarının, sayısal skorları da içerecek şekilde detaylı sonuçlarını gönderecektir.
3.7.9    Televizyon ve Yayın akışı
3.7.9.1    Dünya, Kıta, Olimpiyat veya Paralimpik yarışmaları dışındaki bir yarışma, sadece yayının yapıldığı ülke federasyonunun izni ile televizyonda yayınlanabilir.
3.7.9.2    Uluslararası bir yarışmaya katılım, misafir Federasyonların televizyon yayınlarını kabul ettikleri anlamına gelir. Dünya, Kıta, Olimpiyat ve Paralimpik yarışmalarında, bu kabul, canlı veya bant televizyon yayınlarının, herhangi bir yerde, yarışmalar süresince ve yarışmaları takip eden 1 aylık sürede yapılmasını kapsar.
3.7.9.3    Tüm ITTF yarışmalarının (tüm kategoriler) yayın akışı ITTF yayın akış sertifikasyon sürecine uygun olacak ve bir Yayınakış Sertifikasyon Ücreti yarışmaya ev sahipliği yapandan tahsil edilecektir.

3.8    ULUSLARARASI YETERLİLİK
3.8.1    Olimpik yarışmaları için yeterlilik 4.5.1. de,Paralimpik yarışmaları için yeterlilik ise IPC tarafından ve 4.6.1 de ayrı ayrı düzenlenmiştir. Dünya unvanlı yarışmalar için ilave yeterlilik düzenlemeleri 4.1.3, 4.2.3, 4.3.6, 4.4.3 maddelerinde belirtilmiştir. 
3.8.2    Bir oyuncu, Federasyonu tarafından aday gösterilmeyi kabul etmesi ve Uluslararası Açık Şampiyonalarda bireysel yarışmalar dışında 3.1.2.3 maddesinde belirtilen bir yarışmaya veya bölgesel şampiyonadaki bir yarışmaya katılması halinde, o Federasyonu temsil ediyor kabul edilecektir.                       
3.8.3     Bir oyuncu, sadece eğer bir Federasyonun yetkili olduğu Ülkenin vatandaşı ise, o Federasyonu temsile yetkilidir. Ancak, önceki kurallara uygun olarak vatandaşı olmadığı bir ülkeyi daha önce temsil etmiş bir oyuncu bu temsil yeterliliğini korur. 
3.8.3.1    Birden fazla Federasyonun oyuncularının aynı Ülke vatandaşlığına sahip olmaları halinde, bir oyuncu bu Federasyonlardan sadece birini, doğduğu veya asıl ikametgahının bulunduğu Ülkenin Federasyonu olması koşulu ile temsil edebilir.
3.8.3.2    Birden fazla Federasyonu temsile yetkili olan bir oyuncu, ilgili Federasyonlardan hangisini temsil edeceğini seçme hakkına sahiptir. 
3.8.4    3.8.3’ e göre bir Kıt’a Federasyonunun üyesi bir ülke Federasyonunu temsile yetkili bir oyuncu, sadece kıt’a takım yarışmalarında, o Kıt’a Federasyonunu (1.18.1) temsile yetkilidir.
3.8.5    Bir oyuncu 3 yılık süre içerisinde değişik Federasyonlarıtemsil edemez.
3.8.6    Bir Federasyon yetkisi dâhilinde (1.21) bir oyuncuyu Uluslararası Açık Şampiyonanın herhangi bir bireysel yarışmasına katılması için aday gösterilebilir. Böyle bir aday bildirimi, sonuç listelerinde ve ITTF yayınlarında belirtilebilir.Ancak bu, o oyuncunun 3.8.2’ye göre temsil yeterliliğini etkilemez.
3.8.7    Bir oyuncu veya Federasyonu, başhakemce istenmesi halinde, temsil yeterliliği ile ilgili dokümanları temin ve ibraz etmekle yükümlüdür.
3.8.8    Temsil yeterliliği ile ilgili bir sorun hakkında herhangi bir şikâyet, İcra Komitesi, Kurallar Komitesinin Başkanı ve Sporcular Komisyonu Başkanından oluşan bir Yeterlik Komisyonuna iletilecek ve bu komisyonun verdiği karar son ve kesin karar olacaktır.

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU

HAKEM TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TALİMAT

Madde 1-     24.04.2007 tarihinde Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun web sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren Hakem Talimatının 12 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(d) İl ve İlçe hakem kurulunda görevli hakemlerin gerekli görüldüğü takdirde İl ve İlçe hakem kurulundaki görevlerine son vermek.”

Madde 2-     Aynı talimatın 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Lisanslı en az 10 hakemin bulunduğu illerde ve ilçelerde il temsilcisinin teklifi,
İl Müdürünün uygun görüşü ve Merkez Hakem Kurulunun onayı ile İl ve İlçe hakem kurulları göreve gelir. Merkez Hakem Kurulunun onay vermediği hakemler İl ve İlçe hakem kurullarında görev alamazlar. İl ve İlçe hakem kurullarının müşterek başkanı il temsilcisidir. Kurul başkan hariç 4 veya 6 üyeden oluşur.”

Madde 3-     Aynı talimatın 16 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “İl ve İlçe hakem kurullarının görev süresi 4 yıldır. İl temsilcisinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda il ve ilçe hakem kurullarının görev süresi sona erer. Yeni kurul atanana kadar eskileri göreve devam eder. İl temsilcisi gerek gördüğü zaman kurul üyelerinin tamamı veya bir kısmını değiştirmeyi talep edebilir.
Bu gibi durumlarda İl temsilcisinin teklifi İl Müdürünün uygun görüşü, Merkez Hakem kurulunca incelenerek karara bağlanır. Merkez Hakem kurulunun onay vermediği hakemler il ve ilçe hakem kurulunda vekaleten bile olsa görevlendirilemezler.”

Madde 4-     Bu talimat Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü web sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 5-     Bu talimat hükümlerini Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı yürütür.

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU

HAKEM TALİMATI

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç
Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam
Madde 2- Bu talimat; hakem kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına, hakemlik dereceleri ve terfileri, hakemlerin görev, yetki, sorumluluklarına ve cezalandırılmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu talimat 03.11.2006 tarih ve 26335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu talimatta geçen;
Genel Müdür    :     Gençlik ve Spor Genel Müdürünü
Genel Müdürlük    :    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü
Federasyon    :    Türkiye Masa Tenisi Federasyonunu
Yönetim Kurulu    :     Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulunu
İl Müdürü    :     Gençlik ve Spor İl Müdürünü
İl Müdürlüğü    :     Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü
İl Temsilcisi    :     Masa Tenisi İl Temsilcisini
ITTF    :     Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunu
ETTU    :     Avrupa Masa Tenisi Birliğini
İfade eder.

İKİNCİ KISIM
Esas Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Hakem Olabilme Şartları, Hakem Kurulu Çeşitleri, Merkez Hakem Kurulu

Hakem Olabilme Şartları
Madde 5- Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.
a)    T.C vatandaşı olmak,
b)    En az lise mezunu olmak ( Milli sporcularda bu şart aranmaz)
c)    Hakem kursunun başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşından gün almamış olmak,
d)    Hakemlik yapmaya mani vücut arızası bulunmamak,
e)    Düzenlen hakem kurslarında yapılan sınavlarda başarılı olmak,
f)    Ceza kurulları tarafından 1 defada 6 ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
g)    Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü bulunmamak,
h)    Kulüplerin yönetim kurullarında faal yönetici veya antrenör olmamak.

Hakem Kurullarının Çeşitleri
Madde 6- Hakem kurulları merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde İl Hakem Kurullarından, ilçelerde İlçe Hakem Kurullarından oluşur.

Merkez Hakem Kurulu
Madde 7- Merkez Hakem Kurulu Federasyon Başkanınca belirlenen en az 8, en fazla 12 üyeden oluşur. Merkez Hakem Kurulu Yönetim Kurulunun onayı ile göreve başlar. Merkez Hakem Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasında 1 başkan, yazı işlerini yürütecek 1 sekreter ile hakem sicil ve vize işlemlerini düzenleyecek 2 üyenin seçimini yapar.

Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi
Madde 8- Merkez Hakem Kurulu, Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurul seçilinceye kadar eskileri göreve devam eder.
Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin görev süresi
a)    Üyenin istifa etmesi
b)    Federasyon Başkanının teklifi, Yönetim Kurulunun onayı
c)    Üye olma niteliğini kaybetmiş olması
d)    Kurulun görev süresinin sona ermesi
e)    Özürsüz üst üste 3 toplantıya gelmeme durumunda sona erer.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar
Madde 9- Merkez Hakem Kurulu Üyeliğine atanacaklarda;
a)    Uluslararası hakem olmak,
b)    Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre ceza almamış olmak,
c)    Faal sporcu, idareci ve antrenör olmamak
şartları aranır. Merkez Hakem Kurulu Başkanının istifası veya herhangi bir sebepten dolayı üyelikten ayrılması durumunda, Merkez Hakem Kurulu yeni başkanını seçer.

Merkez Hakem Kurulunun Çalışma Esasları
Madde 10- 
a)    Merkez Hakem Kurulu ayda bir toplanır.
b)    Merkez Hakem Kurulu toplantısına Federasyon Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıyı Merkez Hakem Kurulu Başkanı yönetir.
c)    Merkez Hakem Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.
d)    Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.
e)    Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.
Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 11- Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
a)    ITTF’nin oyun kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,
b)    ITTF ve yabancı ülkelerin Masa Tenisi Federasyonlarının düzenleyeceği seminerlere katılacak olan öğretmen ve hakemleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
c)    Uluslararası seviyede hakem teknik kursları açmak, yabancı öğretmen, gözlemci hakem çağırmak üzere Federasyon Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu onayını almak,
d)    Hakem kurslarının açılmasına ilişkin gerekli kriterleri belirlemek, illerden gelecek olan hakem kurs tekliflerini incelemek ve uygun bulunacak yerlerde kurs açmak,
e)    Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı gösterenleri tespit ederek lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
f)    Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylamak,
g)    Uluslararası hakem sınavına girecekleri belirlemek,
h)    Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak,
i)    Hakem klasman sınavlarını yapmak,
j)    Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri denetlemek, hakemlerin yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyelerde bulunmak,
k)    Hakemlerin Merkez Hakem Kurulunca belirlenen kıyafetlerle yarışma yönetmelerini sağlamak,
l)    Yarışmalarda görev alacak hakemlerin atamasını yapmak,
m)    Hakemlerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla seminerler düzenlemek, seminer öğretmenlerini belirlemek,
n)    Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini düzenlemek,
o)    Hakemlerin vize işlemlerini yürütmek,
p)    Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak, idari tedbirleri almak, gerektiğinde ceza kuruluna sevk edilmek üzere Federasyon Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.


Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi
Madde 12- Merkez Hakem Kurulunun il ve ilçe hakem kurulları üzerindeki yetkileri şunlardır,
a)    İl ve ilçe hakem kurullarının kuruluşunu onaylamak,
b)    İl ve ilçe hakem kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak,
c)    İl ve ilçe hakem kurullarını denetlemek, gerekli tedbirleri almak,
d)    İl ve İlçe hakem kurulunda görevli hakemlerin gerekli görüldüğü takdirde İl ve İlçe hakem kurulundaki görevlerine son vermek.

İKİNCİ BÖLÜM
İl ve İlçe Hakem Kurulları
İl ve İlçe Hakem Kurullarının Kuruluşu
Madde 13- Lisanslı en az 10 hakemin bulunduğu illerde ve ilçelerde il temsilcisinin teklifi, İl Müdürünün uygun görüşü ve Merkez Hakem Kurulunun onayı ile İl ve İlçe hakem kurulları göreve gelir. Merkez Hakem Kurulunun onay vermediği hakemler İl ve İlçe hakem kurullarında görev alamazlar. İl ve İlçe hakem kurullarının müşterek başkanı il temsilcisidir. Kurul başkan hariç 4 veya 6 üyeden oluşur.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Çalışma Esasları
Madde 14- İl temsilcisi il ve ilçe hakem kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.
a)    Başkanın olmadığı zamanlarda toplantıyı başkanın görevlendirdiği bir üye yönetir.
b)    İl ve ilçe hakem kurulu çoğunlukla toplanır.
c)    Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.
d)    Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. 

İl ve İlçe Hakem Kurulları Üyelerinde Aranacak Şartlar
Madde 15- 
a)    Uluslararası, ulusal veya en az 1 yıl il hakem kategorisinde faal olarak görev yapmış olmak,
b)    Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre ceza almamış olmak,
c)    Faal sporcu, idareci ve antrenör olmamak

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi
Madde 16-İl ve İlçe hakem kurullarının görev süresi 4 yıldır. İl temsilcisinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda il ve ilçe hakem kurullarının görev süresi sona erer. Yeni kurul atanana kadar eskileri göreve devam eder. İl temsilcisi gerek gördüğü zaman kurul üyelerinin tamamı veya bir kısmını değiştirmeyi talep edebilir. Bu gibi durumlarda İl temsilcisinin teklifi İl Müdürünün uygun görüşü, Merkez Hakem kurulunca incelenerek karara bağlanır. Merkez Hakem kurulunun onay vermediği hakemler il ve ilçe hakem kurulunda vekaleten bile olsa görevlendirilemezler.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri
Madde 17- İl ve ilçe hakem kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a)    Merkez Hakem Kurulunca verilecek hakemlikle ilgili bütün işleri yapmak,
b)    Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edecekleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek,
c)    Federasyona hakem kursu açılması için istekte bulunmak,
d)    Federasyonun izniyle hakemlik konusunda seminer, toplantı, konferanslar düzenlemek,
e)    Federasyonun izniyle geliştirme kursları açmak, hakemleri yarışmalara hazırlamak üzere nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek,
f)    İhtilaflı yarışmaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek, itiraz halinde bunları kesin karara bağlamak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek,
g)    Bu talimatname hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri yarışma yönetmekten men etmek, gerektiğinde lisanslarının iptali için nedenleri ile durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirmek,
h)    Aşağıda yazılı yarışmaların hakemlerini tayin etmek
1-    İl ve ilçede düzenlenen özel ve resmi tüm yarışmalar
2-    İl ve ilçede başka illerin kulüpleri arsında oynanan özel yarışmalar
3-    Federasyon tarafından yetki verilen yarışmalar.

İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi
Madde 18- İl ve ilçe hakem kurulu üyelerinin görev süresi
a)    Üyenin istifa etmesi
b)    Üye olma niteliğini kaybetmiş olması
c)    Kurulun görev süresinin sona ermesi
d)    İl temsilcisinin uygun görüşü, il müdürünün teklifi ve Merkez Hakem Kurulunun onayı
e)    Özürsüz üst üste 3 toplantıya gelmeme durumunda sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar
Hakemlik Dereceleri
Madde 19- Hakemlik dereceleri şunlardır.
a)    Aday Hakem : Hakem olabilme niteliklerine sahip olan ve açılan hakem kursuna katılarak, kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve uygulama sınavları ortalamasında 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar Merkez Hakem Kurulunun onayı ile aday hakem olurlar. Aday hakemlik süresi en az 6 ay en fazla 2 yıldır.Adaylık süresi Merkez Hakem Kurulunun onay tarihi ile başlar. İl hakem kurulu ve il hakem kurulu bulunmayan yerlerde il temsilcisi, adaylık süresi içerisinde başarılı olan aday hakemleri il müdürlüğü kanalı ile il hakemliğine terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklif eder. İl müdürlüğü teklif yazısının ekinde aday hakemin yönettiği yarışmaların adı ve tarihlerini belirtir liste yer alır. 2 yıl içerisinde il hakemliği teklifi yapılmayan, adaylık süresi içerisinde faal hakemlik yapmayan veya bu süre içerisinde başarılı olamayan aday hakemlerin hakemlik hakları sona erer.
b)    İl Hakemi : İl hakem kurulunca aday hakemlik için öngörülen süreler içerisinde başarılı oldukları tespit edilen ve terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklifi yapılan aday hakemler, Merkez Hakem Kurulunun onayı ile il hakemi olurlar. Yönetim Kurulunca belirlenen lisans ücretini yatırdıkları takdirde kendilerine il hakem lisansı verilir. İl hakemleri kendi illerindeki yarışmalarda görev alabilecekleri gibi klasman hakemi olmak koşuluyla klasman derecelerine göre Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda görev alabilirler. İl hakemliğinde en az 1 yıl fiilen hakemlik yapanlardan başarılı olanlar, A ve B klasmanı hakemi olmaları koşuluyla il hakem kurulunca il müdürlüğü kanalı ile ulusal hakemliğe terfi için Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler. Merkez Hakem Kurulu, Yönetim Kurulunca belirlenen ulusal hakemlik sınav ücretini yatıranları ulusal hakemlik sınavına alır. 

c)    Ulusal Hakem : Merkez Hakem Kurulunca yapılan yazılı, sözlü ve uygulama sınavları ortalamasında 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar Merkez Hakem Kurulunun onayı ile ulusal hakem olurlar. Yönetim Kurulunca belirlenen lisans ücretini yatırdıkları takdirde kendilerine ulusal hakem lisansı verilir. Ulusal hakemler kendi illerindeki yarışmalarda görev alabilecekleri gibi, klasman hakemi olmak koşuluyla klasman derecelerine göre Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda görev alabilirler ve illerinde başhakemlik yapabilirler. 

d)    Uluslararası Hakem : Ulusal hakem olarak en az 2 yıl faal olarak görev yapan ve son 2 sezonda A klasmanında yer alan ulusal hakemler Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile Uluslararası hakemliğe terfisi için ITTF’e teklif edilirler. Terfileri için ITTF’e teklif edilen ulusal hakemler, ITTF tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde uluslararası hakem unvanını alırlar. Yönetim Kurulunca belirlenen lisans ücretini yatırdıkları takdirde kendilerine uluslararası hakem lisansı verilir. Uluslararası hakemler yurt içi ve dışı bütün yarışmalarda görev alabilirler. Uluslararası hakemler yurt içi yarışmalarda baş hakemlik ve gözlemci hakemlik yapabilirler. Uluslararası hakemlerden üstün başarı gösterdikleri saptananlar, Merkez Hakem Kurulunun önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile Uluslararası başhakemliği terfisi için ITTF’e teklif edilirler.
e)    Uluslararası Başhakem : Terfileri için ITTF’e teklif edilen uluslararası hakemler ITTF tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde uluslararası baş hakem unvanını alırlar. 

Hakem Klasmanları
Madde 20- Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda görev yapacak hakemler için belirlenen klasmanlar şunlardır.
a)    A Klasmanı Hakemi : Uluslararası baş hakemler ve gözlemci raporlarında A klasmanı için gerekli puanı alan hakemlerden oluşur. Tüm yarışmalarda görev alabilirler.
b)    B Klasmanı Hakemi : Klasman sınavını kazanan ulusal ve il hakemleri ile gözlemci raporlarında B klasmanı için gerekli puanı alan hakemlerden oluşur. Süper Lig yarışmaları hariç tüm yarışmalarda görev alabilirler. Süper Lig yarışmalarının yapıldığı ilde yeterli sayıda A klasmanı hakemi yoksa o ildeki B klasmanı hakemine görev verilebilir. 
c)    C Klasmanı Hakemi : Klasman sınavında B klasmanına giremeyen hakemlerle, gözlemci hakem raporları sonucunda B klasmanından düşen hakemlerden oluşur. Sadece bulundukları ilde düzenlenen il yarışmalarında görev alabilirler. 
Hangi kategoride olursa olsun 65 yaşını dolduran hakemlere müsabaka yönettirilmez.

Klasman Sınavları
Madde 21- Merkez Hakem Kurulu tarafından her yıl veya en geç iki yılda bir sezon öncesi klasman sınavı açılır. Klasman sınavlarının yer ve tarihi Merkez Hakem Kurulunca belirlenir. Klasman sınavlarına faal ulusal hakemlerle, il hakemliğinde en az 1 yıl görev yapan hakemler katılabilir. Klasman sınavına girebilmek için Yönetim Kurulunca belirlenen sınav ücretinin Federasyona yatırılması zorunludur.
Klasman sınav sonucu 70 ve üzeri puan alanlar B klasmanı hakemi, 69 ve daha aşağı puan alan C klasmanı hakemi olurlar. Klasman sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yazı ile il müdürlüklerine bildirilir.
Klasman Yükseltme ve Klasman Düşme
Madde 22- Sezon içerisinde yapılan yarışmalarda görev alan hakemler hakkında düzenlenen gözlemci hakem raporları doğrultusunda Merkez Hakem Kurulunca sezon sonunda yeniden klasman değerlendirilmesi yapılır. Buna göre, Sezon içerisinde gözlemci hakem notları ortalaması;
a)    85-100 arasında puan olan A klasmanı hakemleri klasmanında kalır.
b)    84 ve daha aşağı puan alan A klasmanı hakemler B klasmanına düşer.
c)    85-100 arasında puan alan B klasmanı hakemleri A klasmanına yükselir.
d)    70-84 arasında puan alan B klasmanı hakemleri klasmanında kalır.
e)    69 ve daha aşağı puan alan B klasmanı hakemleri C klasmanına düşer.
C klasmanına düşen hakemler takip eden sezon sonuna kadar açılacak olan klasman sınavına klasman yükseltmek amacıyla katılamazlar.
Klasman hakemi olup, Merkez Hakem Kurulunca mazereti kabul edilmeksizin üst üste 2 yıl vize işlemi yaptırmayan hakemler klasman dışı kalır. Bu hakemlerin lisansları yeni bir seminere katılıncaya kadar askıya alınır. Ayrıca bir sezon içerisinde göreve çağrıldığı halde 2 kez mazeretsiz olarak göreve katılmayanlar o sezon sonunda bir alt klasmana düşürülür.
Hakem Lisanslarının Vizesi
Madde 23- İl hakemliği, ulusal hakemlik ve uluslararası hakemlik lisansları her sezon öncesi Yönetim Kurulunca belirlenecek bir ücret karşılığı Merkez Hakem Kurulunca vize edilir. Bandrol yapıştırılarak veya liste üzerinden yapılan vize işleminden sonra lisanslar veya listeler ilgililere duyurulmak üzere il müdürlüklerine gönderilir. Vize işlemi yaptırmayan hakemler o sezon il ve federasyon yarışmalarında görev alamazlar. 

Hakem Lisanslarının Vize Edilmemesi
Madde 24- Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez.
a)    Federasyon veya il yarışmalarında görevlendirilen ancak, geçerli mazeret bildirmeden 1 yıl görev yapmamak,
b)    Hakemlik görevi ile bağdaşmayacak haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak,
c)    Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı raporlar düzenlemek, yarışmalarda olan olayları bir tarafın lehine örtbas etmek, bir oyuncunun veya bir takımın lehine veya aleyhine tarafsızlığını kaybedecek şekilde kurallara aykırı davranışlarda bulunmak,
d)    Taraflardan birinden veya ikisinden maddi ve manevi çıkar sağlamak,
e)    Masa tenisi camiası aleyhinde yazılı, görsel ve işitsel yayın organlarına beyanat vermek,

Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi
Madde 25- Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 1 aydır. İtiraz yazılı olarak yapılır. Sözlü olarak yapılan itirazlar işleme alınmaz.
Hakem Lisansı İptali
Madde 26- Hakem lisansı aşağıdaki hallerde iptal edilir. 
a)    Hakemlikten istifa etmek,
b)    Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza Kurulu tarafından haklarında 6 ay veya daha fazla müsabakalardan men cezası almış olmak,
c)    24. madenin b-c-d-e fıkralarında yer alan davranışlarda bulunmak,

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi
Madde 27- Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler il hakem kurullarına yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporunu başvurularına eklerler. İl hakem kurulu ilgili hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu hakemliğe 1 yıldan fazla ara verenlerin lisanslarının vize etmez. Tekrar göreve dönmek isteyen hakemler il hakem kuruluna yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Uygun görülenler bulundukları kategoriden hakemliğe devam ederler.

Hakemlikten İstifa
Madde 28- Hakemler il hakem kuruluna yazılı başvuruda bulunarak hakemlik görevinden istifa edebilirler. İl hakem kurulu başvuruyu Merkez Hakem Kuruluna gönderir.Tekrar hakemliğe dönmek isteyenler 1 yıl beklemek zorundadırlar. Hakemliğe dönmesi Merkez Hakem Kurulunca uygun görülenler bıraktıkları kategoriden hakemliğe devam ederler. İki kez istifa eden hakemin hakemliği sona erer.

Hakemlerin Atanması
Madde 29- Masa tenisi yarışmaları her ne şekilde düzenlenirse düzenlensin yıllık vize işlemi yapılmış masa tenisi hakemi tarafından yönetilir.
a)    Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda gözlemci hakem, başhakem ve yarışma hakemlerinin atanması Merkez Hakem Kurulunca vize işlemi yapılan klasman hakemleri arasından yapılır.
b)    İl ve ilçelerde düzenlenen yarışmaların başhakem ve hakemleri, il veya ilçe hakem kurullarınca vize işlemi yapılmış olan hakemler arasından atanır.

Yurtdışında Hakem Olmuş veya Yurtdışında hakemlik Yapmak İsteyenler
Madde 30- Yabancı ülke federasyonlarından hakemlik lisansı alanlar Türkiye’de hakemlik yapmak istediklerinde hangi kategoride hakem olacaklarına Merkez Hakem Kurulu karar verir. Yeniden hakem lisansı düzenlenir ve vize işlemi yapılır.
Geçici süre yurtdışına çıkan hakemler Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü ve Federasyonun onayı ile bulundukları ülkede hakemlik yapabilirler.

Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevki
Madde 31- Bu talimatname çerçevesinde ve ITTF oyun kurallarına göre verilen görevleri tam olarak yapmayan, eksik yapan, başhakem kararlarına karşı gelen, Merkez Hakem Kurulu veya il ve ilçe hakem kurulları tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen veya yapmayan, yarışmaların akışını bozan, oyuncu ve antrenörleri aşağılayan, taciz eden, bu talimatnamenin 24 maddesinin b-c-d ve e fıkralarında sayılan fiilleri işleyen hakemler hakkında, başhakem veya il ve ilçe hakem kurullarının durumu bir rapor ile Merkez Hakem Kuruluna bildirmeleri, Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin yarışmalarda olaya tanık olmaları ve rapor tutmaları halinde konu Merkez Hakem Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Hakemin ceza kurullarına sevk işlemi Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile olur.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza kurulu tarafından 6 ay veya daha fazla haklarında hak mahrumiyeti cezası verilen hakemlerin lisansları iptal edilerek, hakemlik yapma hakkı sona erdirilir.

Gözlemci Hakem
Madde 32- Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda hakemlerin yarışma yönetimi sırasında, uluslararası oyun kurallarına uygun tarafsız ve başarılı bir yönetim gösterip göstermediğini denetlemek ve tespit etmek üzere Merkez Hakem Kurulunca gözlemci hakem atanır. Gözlemci hakemler Merkez Hakem Kurulu Üyeleri veya vize işlemi yapılmış uluslararası hakemler arasından atanır. 
Gözlemci hakemler, yarışmalara ve hakemlere hiçbir şekilde müdahale etmeden yarışmaları izlerler. Merkez Hakem Kurulu Üyeleri gözlemci hakem olarak görevli bulundukları yarışmalarda Merkez Hakem Kurulu Üyesi sıfatı ile gerektiğinde yarışmalara müdahalede bulunabilirler. 
Gözlemci hakemler her hakem için yönettikleri yarışmalarla ilgili gözlemci raporu düzenleyerek hakemlere puan verirler. Bu raporlar doğrultusunda sezon sonunda hakemlerin yeni klasmanları belirlenir. Gözlemci hakemler başhakem ve hakemler için düzenledikleri gözlemci raporlarını yarışmaların bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde federasyona göndermek zorundadır.

Hakem Kıyafetleri ve Denetlenmesi
Madde 33- Hakemler gerek Federasyon, gerekse il ve ilçe yarışmalarında görevli oldukları süre içerisinde;
-Koyu lacivert renk çeket (gabardin kumaş)
- bej renk pantolon veya etek.(gabardin kuamş),
- açık mavi renk gömlek,
- bordo renk kravat veya fular.(Kravat, uluslar arası hakemlerde ITTF logolu, aday, il ve ulusal hakemlerde TMTF logolu olacaktır.)
- küçük tokalı siyah renk kemer,
- siyah renk çorap,
- siyah renk, döşemeyi çizmeyen tabanlı ayakkabı veya spor ayakkabısı giyeceklerdir.
Ayrıca hakemler ceket ön cebinde hakemlik derecelerini belirtir kokart ve adını –soyadını belirten isimlik takacaklardır.
Hakemler yukarıda belirtilen kıyafetler dışındaki bir kıyafetle yarışma yönetemezler. Hakemlerin kıyafetlerini Federasyon yarışmalarında Merkez Hakem Kurulu, il ve ilçe yarışmalarında il ve ilçe hakem kurulu denetler. Hakemler bu kıyafetlerin dışında Devlet Memurları kılık kıyafet yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırma
Madde 34- Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte daha önce yayınlanmış olan hakem yönetmelikleri ve talimatları yürürlükten kalkar.

Talimatta Yer Almayan Hükümler
Madde 35- Bu talimatta yer almayan hususlarda ITTF’in çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar geçerlidir.

Yürürlük
Madde 36- Bu talimat Yönetim Kurulu’nda kabul edilip GSGM ve Federasyonun internet sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 37- Bu talimat hükümlerini Masa Tenisi Federasyonu yürütür.

Reklam
Takvim
Saat
Üyelik Girişi
Hava Durumu